Haussa projektityöntekijä Tulevaan! -hankkeeseen

Sotek-säätiö sr on Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla sosiaalipalveluja tuottava kolmannen sektorin organisaatio. Sotek-säätiö tuottaa erilaisia työllistämis-, koulutus- ja kuntoutumispalveluita sekä työ- ja päivätoimintoja. Henkilökuntaa on noin 65 ja toiminnan piirissä on päivittäin noin 400 asiakasta.

Sotek-säätiö toteuttaa vuosina 2015–2018 STEA rahoittaman Tulevaan!-projektin. Tulevaan!-projektin päämääränä on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla. Projektin kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset miehet, joiden kotouttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet tai päättymässä tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea arjen eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi turvapaikanhakijamiehet. Tarjoamme projektityöntekijälle mielenkiintoisen työnkuvan nuorten maahanmuuttajamiesten toimintakyvyn vahvistamiseksi Kotka-Haminan seudulla.  ​

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata asiakkaille suunnatun ryhmäohjauksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  Hän osallistuu asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin vastaten erityisesti asiakkaiden sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn kehittymisestä ja arvioinnista. Projektityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän kanssa työskenteleviin sidosryhmiin, markkinoi projektia ja hankkii samalla projektiin asiakkaita. Onnistuakseen edellä mainitussa tehtävässä projektityöntekijältä edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja (sisältäen yksilö- ja ryhmäohjaustaidot), halua selvittää perusteellisesti asiakkaan elämäntilannetta sekä kykyä löytää erilaisia polkuja asiakkaan tilanteen eteenpäin viemiseksi. Osana asiakastyötä projektityöntekijällä on oltava hyvät valmiudet verkostoyhteistyöhön. Projektissa tehdään yhteistyötä muun muassa TE-toimiston, Maahanmuuttotoimiston, alueen vastaanottokeskukset, työvoiman palvelukeskuksen, alueen sosiaalitoimen ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Projektityöntekijän tehtävänä on myös raportoida omasta työstään projektipäällikölle.

Projektityöntekijältä edellytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkintoa, kokemusta projektityöstä sekä tehtävää tukevaa työkokemusta.  Työhistoriassa arvostamme erityisesti kokemusta yksilö- ja ryhmäohjauksesta sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Arvostamme myös toimintakyvynarviointiin liittyvää osaamista (WHOQOL).

Työsuhteen alussa valitun työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriote. Työsuhteissa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työn liikkuvuuden vuoksi tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ajokorttia (B) ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Projektipäällikkö Mari Lehtimäki, p. 044 777 0315, mari.lehtimaki@sotek.fi

Työpaikan osoite: Vesivallinaukio 5 c, 48600 KOTKA
Työn kesto: 31.12.2018 asti
Haku päättyy: 20.12.2017

Hakuaika alkaa: 7.12.2017 
Hakuaika päättyy: 20.12.2017

Uutisarkisto