Ajankohtaista

Digiryhmässä opitaan toimimalla ja kokeilemalla

Digiryhmässä opitaan toimimalla ja kokeilemalla
Digiryhmä kokoontuu Sotek-säätiön Femma-toimipisteen Yläfemmassa.

Digiryhmän tarkoituksena on opettaa ja rohkaista osallistujia käyttämään enemmän digitaalisia palveluita hyödyksi elämän kaikilla osa-alueilla.

Sotek-säätiön Femman toimipisteen Yläfemman tietokoneluokkaan on syksyn aikana kokoontunut kahdesti viikossa 12 digitaitoja opettelevaa tai vahvistavaa osallistujaa. Tarkoituksena on opettaa ja rohkaista osallistujia käyttämään enemmän digitaalisia palveluita hyödyksi elämän kaikilla osa-alueilla.

Oppiminen tapahtuu tehtäviä tekemällä ja niitä tehdään sekä älypuhelimilla että tietokoneilla. Jutun teon hetkellä käynnissä oli tekstinkäsittelyharjoitus.

- Opetusmetodina on leikillinen ja toiminnallinen pedagogiikka. Kaikki tähtää siihen, että osallistujalle kertyy materiaalia oman osaamisen esilletuomiseksi ja vahvistamiseksi työelämää varten. Digitaitojen ohella asiasisältöinä kurssilla käsitellään monenlaisia oman elämän hallintaan liittyviä ja yhteiskuntaan osallistumiseen tarvittavia taitoja, digiryhmän valmentaja, yksilö- ja työhönvalmentaja Piia Talvitie kertoi.

Lähtökohtaisesti osallistujat ohjautuvat ryhmään Kotkan kaupungin kautta, mutta ryhmässä on myös Sotek-säätiön omia asiakkaita.

- Osallistujien lähtötaso on vaihdellut laidasta laitaan. Ideana on myös mentorointi ja vertaistuki, eli osallistujat auttavat toisiaan ja saattavat opettaessaan oppia itsekin uusia taitoja. Myös valmentajalta voi kysyä, mutta lähtökohtaisesti ryhmäläiset pyrkivät ratkomaan tehtäviä itse, kehittäen samalla monilukutaitojaan, Talvitie kertoi.

Ryhmään osallistuneet ovat oppineet eri asioita. Esimerkiksi jotkut eivät olleet aikaisemmin juurikaan käyttäneet älypuhelimia ja useamman selainikkunan samanaikainen käyttö tai tiedon löytäminen ja kopiointi oli saattanut tuottaa ongelmia.

- Erilaisten tehtävien ja testien avulla kartoitettiin osallistujien omia vahvuuksia. Vahvuuksien kartoittamista käytetään tukena esimerkiksi ansioluettelon laatimisessa, joka onkin seuraavana vuorossa, Talvitie kertoi.

- Tunneilla tehdyistä persoonallisuustesteistä on ollut apua, kun taas videotehtävien tekeminen on ollut hieman jännittävää, kuuluivat ryhmäläisten arviot kurssin sisällöstä.

- Videohaastattelu voi hyvinkin tulla vastaan työnhaussa, joten on hyvä tottua kameran edessä olemiseen, Talvitie muistuttaa.

- Uskallan nykyään tehdä enemmän digiasioita, eräs ryhmäläinen kommentoi.

- Ryhmähenki on myös ollut hyvä ja valmentajalta on ollut helppo kysyä neuvoa.

Digiryhmä järjestetään uudelleen, mikäli ryhmälle on tilausta.

- Kurssista on ehdottomasti ollut hyötyä ja siihen kannattaa osallistua, jos digiasiat askarruttavat edes vähän, kuuluivat ryhmään osallistuneiden kehotukset.

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti