Ajankohtaista

Oivalluksia osallisuudesta

Oivalluksia osallisuudesta

Sotek-säätiön visio on kiteytetty lauseeseen ”Osaavana ja osallisena omassa elämässä”. Miten osallisuustyö toteutuu Sotek-säätiön tuottamissa palveluissa? Miten varmistamme, että työssämme toteutuu juuri asiakkaan osallisuuden edistäminen?

Kyselin soteklaisilta ja asiakastyöntekijöiltä: Mitä osallisuus heille merkitsee? Miten he kokevat osallisuuden? Käsite tuntui melko vieraalta. Todettiin, että voi osallistua johonkin, voi kuulua johonkin. Annetaan tukea kokeilla erilaisia asioita. Tuetaan asiakkaita suunnittelemaan omaa arkeaan, toimintapäiväänsä tai jotakin yksikön tapahtumaa. Annetaan vaihtoehtoja.

Osallisuuden edistäminen on ristiriitojen ratkomista, josta syntyy luottamusta.

Osallisuus on pieniä asioita; tarjota tiloja, nähdä muiden tekevän asioita, ”patenttiratkaisujen” välttämistä (yhdelle yhtä, toiselle toista), asioiden käsitteleminen luovan toiminnan kautta (käsityöt, liike, oleminen) ja yhteiseen maailmaan pääsy toiminnan kautta.

Frank Martela Aalto-yliopistosta tuo esiin neljä psykologista perustarvetta: vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja hyväntekeminen, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, sisäiseen motivaatioon ja merkityksellisyyden kokemiseen.  Mielestäni näitä tarpeita tukemalla autamme asiakkaitamme merkityksellisyyden löytämiseen.

Vapaaehtoisuuden tukeminen:
• Asioiden perusteleminen
• Tunteiden tunnustaminen
• Toisen perspektiivin ottaminen
• Mielekkäiden vaihtoehtojen tarjoaminen

Kyvykkyyden tukeminen:
• Aikaansaamisen ja onnistumisen tunteen tukeminen
• Tunne riittävästä tuesta
• Epäonnistumisten rakentava käsittely

Yhteisöllisyyden tukeminen:
• Ole ihminen ihmiselle
• Osoita välittäväsi

Hyväntekemisen tukeminen:
• Muistuta siitä hyvästä, jota tekee jo nyt
• Tarjoa tilaisuuksia auttaa
• Kiitä ja nosta esiin hyviä tekoja

Miten sitten seuraamme osallisuuden toteutumista Sotek-säätiöllä? Osallisuutta voidaan mitata toisaalta yksilön kokemuksena toisaalta järjestelmän tasolla: miten eri toiminnot ja palvelut onnistuvat edistämään osallisuutta. Sotekin vammaispalveluissa on otettu käyttöön KVANK:n laatimat Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Laatukriteereissä luvataan asiakkaalle tukea erilaisten suunnitelmien ja päätösten tekemiseen. Laatukriteerit auttavat meitä kehittämään toimintaamme suunnitelmallisesti kohti osallisuutta. Laatukriteerien toteutumisen seuraamiseksi olen laatinut lomakkeen, josta edelleen kehitellään mittari, jolla voimme todeta osallisuustyön toteutumisen. Osallisuustyö siis jatkuu…

Raili Ceder-Lund
Palvelupäällikkö
Vammaispalvelut

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti