Ajankohtaista

Sotekin nepsy-valmentajat esittelyssä, osa 1/3

Sotekin nepsy-valmentajat esittelyssä, osa 1/3
Nepsy-valmentaja Minna Labbas

Sotek tarjoaa nepsy-valmennusta kolmen valmentajan voimin. Tässä kolmiosaisessa juttusarjassa tutustumme heihin ja heidän ajatuksiinsa nepsy-valmennuksesta sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisestä ja hyödyntämisestä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen, eli nepsy-valmennuksen, keskeisiä asioita ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Tavoitteena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti löytää uusia toimintatapoja asiakkaan vahvuuksia hyödyntäen. Valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän haasteista, mikä voi johtua muun muassa neuropsykiatrisesta oireilusta, ADHD:sta, Aspergerin tai Touretten oireyhtymästä tai autismista.

Ensimmäisenä nepsy-valmentajista esittelyssä on Minna Labbas

–Nepsy-valmennuksessa lähdemme etsimään asiakkaan vahvuuksia ja asioita, joita hän osaa. Jotta ihminen voi hyvin, hänen täytyy päästä toteuttamaan niitä asioita, jotka ovat hänen vahvuuksiaan. Selvitetään, mitkä ovat asiakkaan tavoitteita ja sitä kautta etsitään toimintatapoja arkeen. Valmennusta mietitään hyvin asiakaslähtöisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa asetamme tavoitteet ja välitavoitteet, joita arvioidaan. Tarvittaessa niitä voidaan korjata matkan varrella.

Miten sitten löytää ja huomata omat vahvuudet, ne asiat, joissa on hyvä? Jos niiden havaitseminen on vaikeaa, Minna vinkkaa kysymään läheisiltä.

–Tai voidaan myös miettiä, mitä ne huonot puolet ovat ja käytetään myönteistämistä, eli muutetaan haasteet vahvuuksiksi.

Tällä Minna tarkoittaa sitä, että jos ihminen kokee esimerkiksi olevansa hidas tekemään asioita, voidaan ajatus myönteistää ja miettiä, että tämä tekee asiat huolellisesti.

Nepsy-valmennuksesta apua ja tukea arjenhallintaan

Valmennustapaaminen voidaan järjestää asiakkaan kotona tai muussa hänelle luontaisessa ja mieluisassa paikassa. Samalla voidaan tehdä jotakin, mistä asiakas tykkää.

–Usein keskustelu virkoaa tekemisen lomassa. Voin myös lähteä tueksi, jos asiakkaan täytyy hoitaa juoksevia asioita. Ja jos asiakas haluaa esimerkiksi lisätä sosiaalisia kontakteja, mietimme yhdessä, missä hän voisi sosiaalisia kontakteja harjoitella, saatetaan etsiä harrasteita ja käydä niihin yhdessä tutustumassa.

Kotikäynneillä Minna juttelee asiakkaan kanssa ja samalla he voivat pureutua arjenhallinnan haasteisiin, joita kotona mahdollisesti ilmenee. Mikäli esimerkiksi asunnon järjestyksessä pitäminen on hankalaa, pilkotaan asiaa pienempiin osiin, etsitään pieniä muutoksia, joita asiakas voi tehdä, jotta asunto pysyisi nykyistä paremmin järjestyksessä ja joiden kautta hän saa onnistumisen kokemuksia. Nämä kokemukset auttavat onnistumaan jatkossakin.

–En mene asiakkaan kotiin siivoamaan tai orjapiiskuriksi, vaan yhdessä aikataulutamme asioita ja konkretisoimme niitä näkyviksi. On tärkeää ymmärtää, mikä on asiakkaalle riittävä taso missäkin asiassa.

Jos asiakas kokee vaikeaksi vaikkapa vieraille ihmisille soittamisen, minkä takia tiettyjen asioiden hoitaminen lykkääntyy, tarjoaa Minna ajan ja mahdollisuuden hoitaa lykättyjä asioita hänen tuellaan.

Nepsy-valmennusta hän suosittelee kaikille, jotka ajattelevat, että siitä voisi olla hyötyä.

–Uusia toimintatapoja on helpompi lähteä etsimään, kun liian moni asia ei ole vielä mennyt solmuun.

Minnaa itseään arjessa auttaa jaksamaan läheiset ihmiset, huumori ja irtiotot arjesta.

–Myös hyvistä työkavereista saa voimaa ja on kiva tulla töihin.

Seuraavana esittelyvuorossa on Kati Kurtti.

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti