Ajankohtaista

Sotekin nepsy-valmentajat esittelyssä, osa 3/3

Sotekin nepsy-valmentajat esittelyssä, osa 3/3
Nepsy-valmentaja Olli Laakso

Sotek tarjoaa nepsy-valmennusta kolmen valmentajan voimin. Tässä kolmiosaisessa juttusarjassa tutustumme heihin ja heidän ajatuksiinsa nepsy-valmennuksesta sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisestä ja hyödyntämisestä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen, eli nepsy-valmennuksen, keskeisiä asioita ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Tavoitteena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti löytää uusia toimintatapoja asiakkaan vahvuuksia hyödyntäen. Valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän haasteista, mikä voi johtua muun muassa neuropsykiatrisesta oireilusta, ADHD:sta, Aspergerin tai Touretten oireyhtymästä tai autismista.

Kolmantena nepsy-valmentajista esittelyssä on Olli Laakso

Nepsy-valmentajana Olli etsii aina asiakkaasta jutun, jossa tämä on hyvä. Niitä asioita tehdään myös valmennuksessa ja viedään arkeen. Esimerkiksi jos taiteellisesti lahjakkaan asiakkaan on hankalaa hahmottaa kelloa, voidaan hänen kanssaan piirtää tai maalata kellon kuva, jolloin hahmottaminen voi helpottua. Ollin mukaan on tärkeää selvittää, miten ja millä keinoilla asiakas oppii elämään neuropsykiatristen ominaisuuksiensa kanssa parempaa ja laadukkaampaa elämää.

–Valmennuksessa edetään asiakkaan omaan tahtiin. Ensin asetamme valmennukselle tavoitteen. Käymme läpi, missä tilanteissa omat neuropsykiatrisen oireilun piirteet vaikuttavat ja millaisia keinoja on jo aiemmin kokeiltu, mitkä niistä ovat toimineet ja mitkä eivät. Esitän jokaiselle asiakkaalle saman kysymyksen: mikä olisi yksi unelma, jonka asiakas haluaisi toteutuvan, jos mikään ei olisi esteenä.

–Toiminnan kautta haemme asiakkaalle uudet toimintatavat. Muun muassa kaikkien eri aistien kautta voidaan miettiä menetelmiä valmennukseen. Itse luovana ihmisenä käytän ja kokeilen erilaisia keinoja, joita tulee mieleeni, vaikka niitä ei missään oppikirjassa olisikaan. Voimme hyödyntää vaikkapa muistilistoja, valokuvia, tuoksuja, mind mapeja ja lukujärjestyksiä, jos esimerkiksi oman toiminnan ohjauksen kanssa on vaikeuksia. Mikäli lukujärjestystä on haastavaa muistaa katsoa, keksitään keino muistuttamaan asiasta.

Luovan toiminnan kautta kiinni vahvuuksiin

Nepsy-valmentajat tekevät yhteistyötä asiakkaan lähettävän tahon, tämän läheisten ja omaisten sekä muiden asiakkaan toimintaympäristöön kuuluvien tahojen kanssa.

Vahvuudet löydetään keskustelemalla asiakkaan ja tarvittaessa tämän lähipiirin kanssa. Myös luovan toiminnan, kuten maalaamisen ja musiikin kautta, alkaa vahvuuksia usein kummuta esiin.

–Olen tehnyt kauan ihmisten kanssa töitä, joten näen aika nopeasti itsekin asioita ihmisistä.

Valmennuksen kolme ensimmäistä kertaa ovat kartoituskertoja, jolloin valmentaja käy läpi asiakkaan senhetkistä tilannetta ja tarpeita. Vasta kartoitustapaamisten jälkeen päätetään, aloitetaanko varsinainen valmennus. Valmennuksen kokonaispituus on tavoitteista kiinni ja se voi kestää esimerkiksi puolesta vuodesta vuoteen.

Olli suosittelee nepsy-valmennusta henkilöille, joilla on arjessaan neuropsykiatrisen oireilun piirteitä, jotka jollain tavalla hankaloittavat jokapäiväistä elämää. Sotek-säätiön nepsy-valmennukseen pääseminen ei vaadi lääkärin tekemää diagnoosia.

Omaan arkeensa Olli saa virtaa vaihtelevista työtehtävistä, joihin kuuluu nepsy-valmennuksen lisäksi muun muassa hanke- ja esimiestyötä sekä työnohjausta. Myös perhe, musiikki ja itselle tärkeiden asioiden tekeminen auttavat entistä paremmin jaksamaan arjen pyörteissä.

Kysyimme kaikilta nepsy-valmentajiltamme vinkkejä meille jokaiselle arjessa jaksamiseen ja omien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen. Tässä tärkein viesti heiltä:

Ota itsellesi omaa aikaa tehdä sinulle mielekkäitä asioita, joista saat onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää, ja kanna niitä mukanasi arjessa. Siitä saat voimavaroja, jotka vaikuttavat positiivisesti mielen hyvinvointiin, jolloin jaksat tehdä myös asioita, jotka eivät ole aina niin kivoja. Ihminen ei voi aina olla saatavilla, joten oman ajan löytäminen ja ottaminen on tärkeää. Elämä on välillä sitäkin, että aina ei jaksa, eikä se haittaa. Tasapaino elämän eri osa-alueiden välillä on tärkeää. Pysähdy huomaamaan hyvät asiat.

–On hyvä myös muistaa, että kaikki ei ole niin totista, kun tätä elämää suorittaa. Kun asioita tekee ja kokee ilon kautta, niin ei se haitaksikaan ole, Minna toteaa.

–Haluan myös muistuttaa ihmisiä hyväksymään erilaisuutta ja ymmärtämään, että kaikkien ei tarvitse elää elämää samalla tavalla. Toivon, että ihmiset löytäisivät hyvät asiat toisista ihmisistä, Olli täydentää.

Tämä on juttusarjan päätösosa.

Juttusarjan ensimmäisen osan, Minna Labbaksen esittelyn, pääset lukemaan TÄSTÄ.
Juttusarjan toisen osan, Kati Kurtin esittelyn, pääset lukemaan TÄSTÄ.

Tässä kaikkien nepsy-valmentajien yhteystiedot:

Olli Laakso
044 777 0371

Minna Labbas
044 777 0366

Kati Kurtti
044 777 0361

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi
Tässä nepsy-valmennuksen pysyvän sivun osoite: https://www.sotek.fi/nepsy

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti