Kuntouttava työtoiminta sai asiakkailtaan hyvät arviot

Ajankohtaista

Kuntouttava työtoiminta sai asiakkailtaan hyvät arviot

Kuntouttava työtoiminta sai asiakkailtaan hyvät arviot

Sotek-säätiö toteutti kuntouttavan työtoiminnan asiakkailleen kesän ja syksyn 2020 aikana kyselyn, jossa kartoitettiin muun muassa heidän näkemyksiään kuntouttavan työtoiminnan sisällöstä ja palvelun mukanaan tuomista muutoksista elämässään.

Kehitämme säätiöllä jatkuvasti palveluidemme laatua ja sisältöä, ja merkittävä kehittämistyömme työkalu on asiakkaillemme tehtävät kyselyt. Kyselytuloksista saatujen eväiden avulla kehitämme palveluitamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskyselyyn vastasi 65 henkilöä ja palvelun kokonaisarvosanaksi asteikolla 0–5 saatiin 4,75.

–Kuntoutus- ja osallisuuspalveluiden yhtenä keskeisenä asiakasryhmänä on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, joiden elämänhallinnan ja elämäntilanteen kohentuminen on keskeinen tavoite palvelulinjalla tehtävässä työssä. Asiakaslähtöistä työtä tehdään yhteistyössä säätiön työ- ja yksilövalmentajien kanssa. Haluamme tarjota mahdollisimman kattavaa ja oikea-aikaista palvelua asiakkaalle, jotta tulevaisuuden haaveet ja tavoitteet olisivat mahdollisia toteuttaa asiakkaan toivomalla tavalla. Säännöllisesti tehtävillä kyselyillä pystymme mittaamaan tekemäämme työtä ja kehittyä yhä paremmiksi asiakkaan palautetta kuunnellen, Sotekin kuntoutus- ja osallisuuspalveluiden palvelupäällikkö Sanna Kaaro-Vuorimaa sanoo.

Kyselyyn vastaajat ovat huomanneet itsessään ja elämässään tapahtuneen erilaisia muutoksia kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana. Selkeimmin esille nousivat seuraavat asiat:

  • Päiviin on tullut sisältöä ja sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, mikä on kohentanut mielialaa ja helpottanut aamulla heräämistä, kun on syy nousta sängystä. Myös toiveikkuus ja ylipäätään elämänmyönteisyys ovat lisääntyneet.
  • Päivärytmin muodostuminen sekä arjenhallinnan parantuminen ja helpottuminen.
  • Yksinäisyyden vähentyminen ja uusien ystävyyssuhteiden löytyminen.
  • Itsensä tärkeäksi tunteminen, kun on töitä.
  • Suomen kielen taidon kohentuminen.
  • Uusien taitojen oppiminen.
  • Työkokemuksen saaminen.
  • Rohkeuden lisääntyminen sosiaalisissa tilanteissa.

Katso videolta lisää kyselyn tuloksia:

Videon musiikki: https://www.bensound.com

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti