Kultahippusia etsimässä

Ajankohtaista

Kultahippusia etsimässä

Kultahippusia etsimässä
Nepsy-valmentaja Tarja Järvelä

Sotek-säätiön yksilövalmentaja Tarja Järvelä valmistui lokakuussa neuropsykiatriseksi valmentajaksi Alfa Partners Academysta ja vahvistaa nyt Sotekin olemassa olevaa nepsy-valmentajien tiimiä.

Mikä sinun näkemyksesi mukaan on keskeisintä nepsy-valmennuksessa?

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan tarpeista lähtevää, tavoitteisiin perustuvaa toimintaa.

Jokaisessa ihmisessä on voimavaroja, kultahippusia, ne on vain löydettävä. Nepsy-valmentajat auttavat löytämään vahvuudet ja tekevät ne näkyviksi asiakkaan elämässä. Oleellista on asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen. Se auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteitaan ja suunnittelemaan toimintaansa.

Tärkeää neuropsykiatrisessa valmennuksessa on ymmärrys siitä, että arjen jokapäiväisissä toimissa voi pärjätä erityisvaikeuksista tai haasteista huolimatta. Neuropsykiatrisen valmennuksen vahvuus on, että se sopii kaikenikäisille henkilöille, joilla on haasteita jokapäiväisessä elämässä.
 

Miten kuvailisit omia toimintatapojasi nepsy-valmentajana?

Valmentajan asenne ja positiivisuus ovat tärkeitä lähtökohtia toimivalle yhteistyölle. Asiakkaan toivon ylläpitäminen ja selvien tavoitteiden asettaminen auttavat työskentelyssä.

Autan asiakasta tunnistamaan hänen omia voimavarojaan, arvojaan, uskomuksiaan ja tavoitteitaan. Yhteistyössä asiakkaan kanssa pyrimme löytämään uusia toimintatapoja ja etsimään luovia ratkaisuja hänen kokemiinsa haasteisiin. Motivoin asiakasta muutokseen ja uusiin toimintamalleihin.

Esitän asiakkaalle myös selkeitä, konkreettisia keinoja, joilla parantaa elämänhallintaa.

Minkälaisia nepsy-valmennusmenetelmiä käytät?

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, jotka määritellään tapauskohtaisesti. Ensin on tärkeää luoda yhteys ja kuunnella asiakasta. Asiakkaan pulma, asia ja tilanne määrittävät, miten jatketaan. Menetelmät taipuvat asiakkaan mukaan.

Valmennuksen keinoja ovat esimerkiksi ohjaus, uusien toimintamallien opettelu ja tiedon jakaminen.

Onnistumisia, taitoja ja osaamista tutkitaan ja hyödynnetään ongelman ratkaisemisessa. Ongelmiin ja haasteisiin etsitään useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Epäonnistumisia ei pelätä, vaan niihin suhtaudutaan oppimiskokemuksina. Aikaisempia oppimiskokemuksia hyödynnetään voimavarana.
 

Mistä sait idean lähteä opiskelemaan nepsy-valmennusta?

Nykyisin neuropsykiatrisia häiriöitä tunnistetaan ja diagnosoidaan paljon, mikä näkyy työssäni. Koin, että tarvitsen tietoa neuropsykiatriasta sekä uusia työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamiseen. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettävät, elämänhallintaa kehittävät menetelmät käyvät kaikille, jotka kokevat, että arjessa on haasteita.

Jaa tämä julkaisu: