Laadullisten jatkopolkujen määrä on noussut ennätyslukemiin

Ajankohtaista

Laadullisten jatkopolkujen määrä on noussut ennätyslukemiin

Laadullisten jatkopolkujen määrä on noussut ennätyslukemiin

Sotekin Uusi Askel -hankkeen laadullisten jatkopolkujen määrä on noussut koko hankkeen ajan. Hankkeen henkilökunnan näkemyksen mukaan pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta.

Työllistymistä edistävässä Uusi Askel -hankkeessa tarjotaan työelämävalmiuksia ja -taitoja tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä asiantuntijaluentoja. Jokaiselle asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen polku kohti työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta. Hanke on tarkoitettu yli 17-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille ja haastavassa työmarkkina-asemassa oleville.

Niin sanottu laadullinen jatkopolku tarkoittaa joko hankeasiakkaan työllistymistä tai opiskelemaan lähtemistä. Uusi Askel -hanketta edelsi Avain Askel -hanke, jossa niin ikään nähtiin laadullisten jatkopolkujen kasvua hankkeen loppupuoliskolla.

Tässä Avain Askel- ja Uusi Askel -hankkeiden tilastoa siitä, kuinka suuri prosentuaalinen osuus hankeasiakkaista on suunnannut laadulliselle jatkopolulle:

 • 2015: 50 % (Avain Askel)
 • 2016: 50 % (Avain Askel)
 • 2017: 63 % (Avain Askel)
 • 2018: 42 % (Uusi Askel)
 • 2019: 46 % (Uusi Askel)
 • 2020: 66 % 10/2020 (Uusi Askel)
 • 2020: 78 % 11/2020 (Uusi Askel)

Tilaston perusteella Uusi Askel on kasvattanut kirkkaasti jatkopolkuprosenttiaan viime kuukausina.

Uusi Askel -hankkeessa työskentelevien uravalmentajien, Päivi Aron, Mira Silvennoisen ja Jenni Lehtisen, mukaan pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja vaikuttanut jatkopolkuprosentin nousuun.

–Hankkeessa on tehty pitkäjänteistä työtä asiakkaiden kanssa ja nyt elämme hankkeen kolmatta, eli viimeistä, vuotta. Asiakkaiden sisäisen motivaation herättely ottaa aikaa. Nämä prosessit eivät ole kolmen kuukauden juttuja, vaan kun kyseessä on motivoiminen, vaaditaan aikaa, toistoja ja useita valmennuskertoja, he sanovat.

Asiakkaiden tulevaisuudenkuvat ilahduttavat uravalmentajia

–Asiakaspalautteessa on tullut hyvää palautetta siitä, miten asiakkaat näkevät tulevaisuutensa. Enemmistö vastaajista näkee itsensä työelämässä. Voisiko parempaa palautetta saada siitä, miten omaan tulevaisuuteen uskotaan valmennuksen päättyessä? Uravalmentajat iloitsevat.

Hankehenkilökunta toteaa, että asiakkaiden mielestä on mukavaa, kun valmentaja pysyy samana pitkään. Luottamus ehtii syntyä, kun hankkeessa voi tehdä työtä pitkäjänteisesti.

Laadullisilla jatkopoluilla, joille hankeasiakkaat ovat suunnanneet, ovat edustettuina monenlaiset alat, mutta yhteistä niille on käytännönläheisyys ja toisen asteen koulutukset. Akateemisille aloille tai korkeakouluopiskelijoiksi lähtee vain harva.

Hankeasiakkaita on työllistynyt viime aikoina muun muassa seuraavanlaisiin töihin:

 • prosessinhoitaja
 • huoltoasematyöntekijä
 • taksikuski
 • satamatyöntekijä
 • kaupan alan työt
 • siivous-, keittiö- ja kiinteistöhuoltoalan työt
 • toimistotyöt

Opiskelemaan suunnanneet hankeasiakkaat ovat lähteneet muun muassa seuraavanlaisten alojen pariin:

 • kaupan ala
 • keittiöala
 • metalli
 • siivous
 • rakentaminen
 • logistiikka
 • Ja muutamien jatkopolkuna on ollut kielikurssi.

Entäpä he, joiden jatkopolku ei johda töihin tai opiskelemaan, minkälaisille poluille he suuntaavat Uusi Askel -hankkeesta?

–Asiakkaita on lähtenyt esimerkiksi palkkatukityöhön avoimille työmarkkinoille sekä kolmannelle sektorille. Olemme myös palveluohjanneet asiakkaitamme kartoituksen jälkeen kuntouttavaan työtoimintaan. Muutama asiakas on lähtenyt Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, hankehenkilökunta luettelee.

Lisätietoa Uusi Askel -hankkeesta: https://www.sotek.fi/uusi_askel

Jaa tämä julkaisu: