Sotekin ja Xamkin yhteistyö tuo hyötyä sekä opiskelijoille että säätiölle

Ajankohtaista

Sotekin ja Xamkin yhteistyö tuo hyötyä sekä opiskelijoille että säätiölle

Sotekin ja Xamkin yhteistyö tuo hyötyä sekä opiskelijoille että säätiölle

Tutustu tarkemmin Sotekin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyöhön.

Kuuntele alta, minkälaista yhteistyötä Sotek ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tekevät. Sotekin viestintäasiantuntija Essi Longan haastattelussa Sotekin tekniikka- ja tuotantopalvelujen palvelupäällikkö Jukka-Pekka Keronen.

Haastattelun tekstiversio on luettavissa TÄÄLLÄ.


Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén kertoo Sotekin ja Xamkin välisestä yhteistyöstä

Minkä alan opiskelijoita teiltä on ollut mukana Xamkin ja Sotekin yhteistyöprojekteissa?

Xamkissa monialaisena korkeakouluna on mahdollisuus yhteistyöhön laajasti eri alojen kanssa. Viime vuoden puolella opetuksen yhteistyö on enimmissä määrin toteutunut sosiaalialan ja liiketalouden koulutuksissa. Opiskelijat ovat myös osaltaan mukana hankkeissa, joissa Sotek-säätiö on mukana.

Minkälaisia tehtäviä opiskelijoille on tarjoutunut yhteistyön kautta?

Yhteistyö on tuonut tehtäviä opetuksen projekteiksi ja opinnäytetyöaiheiksi pienimmistä kehittämistehtävistä laajempiin, muun muassa kiertotalouteen liittyviin kehittämistehtäviin.

Miten opiskelijat valikoituvat mukaan näihin projekteihin tai muuhun yhteistyöhön Sotekin kanssa?

Pääosin opiskelija itse valitsee omat kehittämisaiheensa ja organisaation, ja näin aina opinnäytetyön osalta. Opetukseen liittyvissä projekteissa aihealue valikoituu opetuksen sisältöön ja sitä tukevaan käytännön case-tehtävään, eli mikä soveltuu mihinkin opintojaksoon.

Millaisin tunnelmin opiskelijat ovat lähteneet mukaan yhteistyöhön?

Uskoisin Sotek-säätiön organisaationa kiinnostavan monia opiskelijoitamme vastuullisena yhteiskunnallisena organisaationa – kierrättäminen ja kiertotalous ovat myös aiheita, joihin monen kiinnostus suuntautuu.

Miten sinun näkökulmastasi yhteistyö Sotekin kanssa on sujunut?

Näkemykseni mukaan yhteistyö on sujunut hyvin. Toki voisimme sitä edelleen tiivistää muun muassa säännöllisten tapaamisten kautta – näin pääsisimme tuomaan molempien osapuolten tarpeet ja mahdollisuudet ajantasaisesti tietoomme.

Kertoisitko hieman omasta työstäsi Xamkilla, minkälainen on työnkuvasi?

Toimin Xamkissa yritysyhteistyökoordinaattorina. Tehtäväni on tuoda työelämän toimeksiantoja ja tarpeita korkeakouluumme sekä vahvistaa työelämäverkostoamme. Ja kehittää näihin liittyviä prosesseja ja osaltani mahdollistaa kattavan ja monialaisen yhteistyöverkoston työelämän ja korkeakoulumme välillä.

Tavoitteemme on yhdessä elinkeinoelämän kanssa luoda ja tuoda alueelle uutta osaamista ja mahdollistaa myös osaltamme opiskelijoiden työllistymistä alueelle. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenpitoa työelämään ja Xamkin sisällä näiden työelämästä tulleiden mahdollisuuksien tuominen niin opetukseen kuin muuhun toimintaamme, kuten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Työni sisältää paljon neuvotteluja, sähköposteja, puheluita ja muuta yhteydenpitoa. Työ on joskus kovin kiireistä, mutta antoisaa – joka viikko opin uutta ja tutustun niin uusiin organisaatioihin kuin ihmisiinkin – tällä hetkellä toki vain virtuaaliyhteyksien kautta.

Jaa tämä julkaisu: