Työt kutsuivat kesken harjoittelun

Ajankohtaista

Työt kutsuivat kesken harjoittelun

Työt kutsuivat kesken harjoittelun
Veera Linkinen työskentelee nyt yksilövalmennuksen parissa.

Veera Linkinen oli suorittamassa opiskeluihinsa kuuluvaa, viimeistä työharjoittelujaksoaan Sotekilla, kun kutsu kävi töihin. Hän ehti kuitenkin suunnitellusti tutustua esimerkiksi uravalmentajien työhön.

Veera opiskelee yhteisöpedagogiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kymmenviikkoiseksi kaavaillusta työharjoittelusta ehti kulua seitsemän, kun hän hyppäsi harjoittelusta suoraan työelämään.

‒Pääsin töihin Ravimäkiyhdistykselle tekemään yksilövalmennusta työllisyyspoliittiseen hankkeeseen. Kyseessä on alle 30-vuotiaille ja osatyökykyisille suunnattu hanke, Veera sanoo.

Kesken jäänyt työharjoittelu hoidetaan loppuun hieman eri tavalla kuin oli alun perin suunniteltu ja Veeran on määrä valmistua kevään 2021 aikana.

Eri työtapoihin tutustumista

Veeran työharjoittelu Sotekilla sijoittui tammi‒helmikuulle ja pääasiallisena toimipisteenä oli Myötätuuli. Hän halusi viimeisessä harjoittelussaan päästä tutustumaan työllistymistä ja opiskeluihin siirtymistä tukevaan työhön ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Tavoitteena hänellä oli tutustua uravalmentajan työhön ja osallistua mahdollisimman moniin asiakastapaamisiin. Sekä hän itse että hänen harjoittelunsa ohjaaja Päivi Aro toteavat, että hän saavutti tavoitteensa hyvin.

‒Tarkoitus ei ollut, että Veera olisi koko ajan minun kanssani, vaan että hän pääsee tutustumaan mahdollisimman moneen asiaan. On rikkaus nähdä eri tapoja tehdä töitä, Päivi sanoo.

Veera pääsikin seuraamaan eri uravalmentajien työtä ja tutustumaan säätiön eri yksiköihin, kuten Poitsilaan ja Tikankadulle. Suunnitelmissa ollut ryhmäohjauskerta jäi toteutumatta, koska työt ehtivät alkaa ennen sen toteutusta.

‒Asiakastapaamisten lisäksi olin mukana esimerkiksi Digimotivaattori-ryhmissä auttamassa ohjaamisessa, typo-hankkeiden suunnittelupäivässä, henkilöstöpalavereissa sekä normiarjessa ja -tapaamisissa ja tein ammatillisen kuntoutusselvityksen asiakastyötä, Veera luettelee.

Valaistumisen hetkiä harjoittelussa

Veera on tyytyväinen harjoitteluunsa Sotekilla.

‒Myötätuulessa oli mahdollisuus tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa, nähdä erilaisia työtapoja ja olla tekemisissä eri asiakasryhmien kanssa. Monipuolinen harjoittelu oli kyllä. Parasta harjoittelussa olivat ihmiset: asiakkaat ja henkilökunta, hän sanoo.

Tuleva yhteisöpedagogi kertoo, että Myötätuulen henkilökunta otti hänet hyvin mukaan työyhteisöön ja töihin. Harjoittelu toi mukanaan myös valaistumisen hetkiä.

‒Ei tarvitse olla valmis paketti, vaan itseään voi kehittää jatkuvasti ja se on mahdollista työn ohella. Olen halukas kehittymään koko ajan. Monet tekijät ohjaavat työntekoa, mutta kukin tekee töitä omalla persoonallaan.

Veera haluaa työskennellä nuorten aikuisten parissa, kuten hän tekeekin uudessa työssään. Hän on aiemmalta koulutukseltaan artenomi ja haaveilee, että pystyisi jonakin päivänä yhdistämään työssään kädentaidot ja yhteisöpedagogin osaamisen.

Avoin mieli ja hyvä pohjavire kantavat

Työharjoitteluohjaaja Päivin näkökulmasta Veeran harjoittelu sujui mallikkaasti. Hän listaa Veeran vahvuuksiksi rauhallisuuden ja harkitsevaisuuden.

‒Hän ei turhia hötkyile, kysyy tarkennuksia asioihin ja tekee paljon muistiinpanoja. Hän oli hyvin työyhteisössä mukana ja hänen kanssaan on helppo tulla toimeen.

Päivi vinkkaa jatkoa ajatellen Veeralle, että tämä pitäisi mielen aina avoimena mennessään asiakastapaamisiin sekä luottaisi itseensä ja tekemiseensä. Lisäksi hän muistuttaa, että kehittämismyönteisyys ja hyvä pohjavire auttavat jaksamaan myös rankempina työpäivinä.

‒Yhteistyö vie meidänkin työtä eteenpäin. Toisten ammatillisten vahvuuksien tunteminen ja verkostoituminen auttavat asiakasta parhaalla tavalla, Päivi vakuuttaa.

Jaa tämä julkaisu: