Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta hyvät arviot

Ajankohtaista

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta hyvät arviot

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta hyvät arviot

Keväällä 2021 Sotekin kuntoutus- ja osallisuuspalvelut teetti kuntouttavan työtoiminnan asiakkailleen kyselyn, jonka kautta asiakkaat arvioivat saamaansa palvelua eri näkökulmista. Tässä keskeisimpiä tuloksia.

Työtoiminnassa viihtyminen ja tehtävien mielekkyys saivat vastaajilta korkeat pisteet. Yli puolet vastaajista kokee jakson kohentaneen omaa taloudellista tilannetta. Suuri osa yksilövalmennusta saaneista koki siitä olleen hyötyä. Riittävästi ohjausta koki saaneensa miltei jokainen vastaaja. Jakson kokonaisarvion keskiarvoksi muodostui 4,55 / 5.

Jaa tämä julkaisu: