Sotekin ja Ekamin arvokas yhteistyö mahdollistaa yksilöllisiä polkuja

Ajankohtaista

Sotekin ja Ekamin arvokas yhteistyö mahdollistaa yksilöllisiä polkuja

Sotekin ja Ekamin arvokas yhteistyö mahdollistaa yksilöllisiä polkuja

Vuonna 2018 Sotek-säätiö ja Ekami solmivat kumppanuussopimuksen, jonka myötä tarkoituksena on tehdä pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä opiskelijoiden ammattitaidon ja osaamisen lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ekamin laatu- ja kehittämispäällikkö Sari Häkkinen näkee yhteistyön ehdottomasti kannattavana ja hänelle onkin jäänyt hyvä fiilis yhteistyöstä Sotek-säätiön kanssa. Hän kertoo, että ihmisten tavasta tehdä töitä välittyy luottamuksen ja innostuksen ilmapiiri. 

–Yhteisten tavoitteiden asettelun kautta syntyi ikään kuin ”me-henki” ja tietynlainen yhdessä tekemisen meininki. Yhteistyössä näkyy arvostus toisen osapuolen tekemiseen ja siitä oli hyvä lähteä luomaan yhteistä toimintatapaa ja -mallia.  

Sotek-säätiön ja Ekamin yhteistyön keskiössä käytännönläheinen oppiminen 

Yhteistyön tarkoitus on luoda erilaisille oppijoille mahdollisuus opiskella ympäristössä, joka tukee parhaiten juuri heidän oppimistaan. Tämä tarjoaa vaihtoehtoisen tavan suorittaa tutkinnon osan tai jopa koko tutkinnon opinnollistetussa työympäristössä. Tällöin oppiminen tapahtuu tekemisen kautta, ammattitaitoisen työvalmentajan ohjauksessa. Myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat suorittaa opintojaan opinnollistetussa työympäristössä. Osaaminen kerrytetään yksilöllisesti omien tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Arviointi sekä osaamisen näyttäminen tapahtuvat kuten oppiminenkin; oikeissa työtehtävissä ja -ympäristöissä. Opinnollistettuja työympäristöjä Sotekilla ovat Goodwill-myymälät, Sotek Servicen kiinteistö-, remontointi- ja rakennuspalvelut sekä Sunilan päivätoiminnan yksikkö. Goodwill-myymälöissä voi opiskella osan liiketoiminnan perustutkinnosta ja Sunilan päivätoiminnan yksikössä osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Service Haminan yksikössä voi opiskella koko kiinteistöpalvelualan perustutkinnon.

Yhteistyön hyödyt ovat moninaiset 

Sari Häkkinen näkee, että kumppanuussopimus tarjoaa oppilaitokselle monipuolisempia työelämässä oppimisen paikkoja. Myös opiskelijat, joilla on tarve saada vahvempaa tukea ja ohjausta opinnoissaan etenemiseen, hyötyvät yhteistyöstä, sillä Sotek-säätiö pystyy tarjoamaan myös ammattitaitoista ohjausta työelämässä oppimiseen. Silloin myös oppilaan osaaminen nousee paremmin esiin. Lisäksi itse oppimisympäristöt Sari näkee tehokkaina, koska Sotekin tilat, laitteet, välineet ja työprosessit vastaavat tämän päivän tarpeita. Sari kokee, että uusien hankkeiden kautta pääsee aina peilaamaan toki myös oman työyhteisönsä ammatillista osaamista ja sitä kautta myös kehittämään sitä.  

–Kun vaihdetaan ajatuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa, se antaa joka kerta mahdollisuuden myös tarkastella omia näkemyksiä siitä, miten asioiden kanssa kannattaa toimia ja edetä. Se vie aina myös oman työyhteisön työskentelytapoja hyvällä tavalla eteenpäin. Kun jokainen tuo oman erilaisen näkemyksensä sieltä omasta taustastaan, silloin syntyy yleensä se paras lopputulos. 

Kuitenkin kaikkein olennaisin hyöty kumppanuussopimuksesta on se, että yhteistyön avulla pystytään luomaan yksilöllisiä opintopolkuja opiskelijoille. Motivaatio paranee monen kohdalla ja nostattaa ammatillista identiteettiä, kun tehdään yhteisesti töitä sen eteen.  

–Meidän oppilaitoksen opiskelijat, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea, saattavat kokea Sotekin oppimisympäristöt turvallisiksi, koska sieltä saa sellaista ohjausta, jolle on tarvetta. Opiskelijat saavat onnistumisen kokemuksen työelämässä. 

Sarin työssä ei pääse juurtumaan paikalleen 

Sari Häkkisen työuraa ovat siivittäneet laajasti erilaiset hankkeet ja projektit työelämäyhteistyön ja pedagogiikan parissa. Sitä ennen hän työskenteli sosiaali- ja terveysalalla opettajana.  

Työssään Sari kokee avoimen ilmapiiriin tärkeäksi. Kun ilmapiiri on avoin, se madaltaa kynnystä tuoda esiin uusia näkemyksiä ja mielipiteitä, joita laatu- ja kehitystyössä tarvitaan. Tämä toimii hyvänä pohjana, kun luodaan hankkeeseen tarvittavaa ”yhteistä uutta”.  

–Olen ilmeisesti nauttinut tästä työstä, kun olen ollut kehittämistyössä mukana niin pitkään. Päivät ovat erilaisia ja aina löytyy uutta, uusia verkostoja, uusia ihmisiä, joista saa energiaa omaan tekemiseen. Kehittämistyössä ei koskaan pääse juurtumaan omiin tuttuihin tapoihinsa! Sari nauraa.

Kuvassa Ekamin laatu- ja kehittämispäällikkö Sari Häkkinen.

Jaa tämä julkaisu: