Goodwill on monien mahdollisuuksien valmennus- ja työtoimintaympäristö

Ajankohtaista

Goodwill on monien mahdollisuuksien valmennus- ja työtoimintaympäristö

Goodwill on monien mahdollisuuksien valmennus- ja työtoimintaympäristö

Goodwill Karhulan myymäläpäällikkö Katri Pentti kirjoittaa Goodwillin tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista tutustua kaupan alan työhön, kartuttaa osaamista ja työtaitoja ja selkiyttää tulevaisuuden polkuja kierrätysmyymäläympäristössä.

Syksyn puolella palaavat asiakastyöntekijät kesätauoilta takaisin työtoimintaan Goodwill®-myymälöihin. Kesäaikaan myymälät pyörivät pienemmällä miehityksellä ja tunnelma on tehokas ja yhteen hiileen puhaltava, mutta kuitenkin kesäisen kepeä. Työvalmentajat ovat myös vuorotellen kesälomilla ja palkkatuetut työntekijät saavat hieman normaalia enemmän vastuuta, esimerkiksi työnsuunnittelussa. Goodwillille pääsee työtoimintaan hyvin erityyppisillä statuksilla ja erilaisissa elämäntilanteissa, ja kesälomat ovat tarpeellinen hengähdystauko niin valmentajille kuin työntekijöille muuten alati muuttuvassa ja sosiaalisessa työympäristössä.

Tiiviisti kiinni oikeassa työelämässä

Sotek-säätiön Goodwill-myymälöitä on viisi Kotka-Hamina-Porvoo-seudulla ja jokainen niistä on hieman erikokoinen. Toiminta on asiakaslähtöistä, mutta kuitenkin tiiviisti jo kiinni oikeassa työelämässä. Uuden asiakkaan saapuessa toimintaan on jo mietitty, minkä kokoinen myymälä olisi kyseiselle asiakkaalle sopiva ja missä tehtävässä hän pääsisi parhaiten kehittymään tai kohti omia tavoitteitaan. Niin sanottuja taustatöitä löytyy isommista myymälöistä enemmän henkilöille, jotka karsastavat asiakaskontakteja. Pienemmissä myymälöissä puolestaan myymälänhoidolliset työt ovat jokapäiväisiä, ja työtä tehdään tiiviisti asiakasrajapinnassa. Suuremmissa myymälöissä erilaisia työtehtäviä on luonnollisesti enemmän ja useammalle tekijälle, mutta toisaalta paikkoja vapautuu uusille tekijöille hyvinkin nopeissa sykleissä.

Yleisesti ottaen Goodwilleistä löytyvät työtehtävät ovat: lahjoitusten vastaanotto ja lajittelu, tavaran hinnoittelu ja hyllytys, kassa- ja myymälätyö, kuljetus ja apukuljettajana toimiminen sekä jätteen purkaminen. Joissakin myymälöissä voidaan työtehtäviä spesifioida varsin suppeaksi, kun taas toisinaan tehtävänkuva voi olla hyvinkin laaja, asiakkaan oman tilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Tehtävästä toiseen siirtyminen talon sisällä tai yksiköstä toiseen on myös täysin mahdollista ja jopa suotavaa, mikäli se edistää henkilön omia tavoitteita. Kehityspolku työtehtävissä on todennäköinen ja onnistumisia meillä koetaan jatkuvasti. Uuden oppiminen tai oman tontin haltuunotto on palkitsevaa ja kannustaa asiakasta kokeilemaan ehkä taas jotain muuta uutta.

Kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatukityötä ja opintojen suorittamista

Suurin osa Sotek-säätiön alaisista Goodwillin asiakkaista on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia tai työkokeilijoita. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ohjautuvat säätiölle kunnan monialaisen työelämäpalvelun kautta, kun taas työkokeiluun suurin osa asiakkaista ohjataan TE-toimiston puolelta. Kaikki asiakkaat haastatellaan säätiön yksilövalmentajien toimesta sekä hahmotetaan henkilön elämäntilanne ja tavoitteet parhaan mahdollisen työtoimintapaikan arvioimiseksi. Haastattelun yhteydessä sovitaan työtoimintapäivät ja päivien pituudet. Goodwillillä työpäivät sijoittuvat kello 8 ja 17 välille, ja töitä tehdään pääasiallisesti kahdessa vuorossa. Kaupan alalla toimittaessa pyritään jo työvuorojen myötä totuttamaan asiakasta vaihteleviin työvuoroihin, kuitenkin aina asiakkaan tilanne huomioiden. Kassataitoiset henkilöt tekevät satunnaisesti myös nelituntisia lauantaivuoroja, jolloin työ on lähes kokonaan asiakaspalvelutyötä. Useimmat työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat saavat säätiöltä oman yksilövalmentajan, joka valmentaa heitä omalla panoksellaan kohti avoimia työmarkkinoita, opiskeluja tai selvittämään muulla tavoin elämäntilanteen uutta suuntaa.

Alussa mainitut palkkatuetut henkilöt ovat useimmiten siirtyneet palkkatuettuun työhön Goodwilliin työkokeilun kautta. Työkokeilu on vaivaton tapa kokeilla, miten työtehtävät luonnistuvat ja olisiko kaupan ala itselle sopiva tulevaisuuden ala. Palkkatuki on monelle asiakkaalle vieras käsite, ja usein luullaankin, että se on vain yksi monista Kelan tukemista työtoiminnoista. Tosiasiassa palkkatuen maksaa työllistävälle organisaatiolle valtio, joka haluaa kannustaa pitkäaikaistyöttömiä kohti avoimia työmarkkinoita. Palkkatuella työntekijä on siis aivan oikeassa työsuhteessa Sotek-säätiöllä, ja hänelle kertyy eläkettä ja työttömyyskassaan kuuluessaan työssäoloehtoa, ja ennen kaikkea työstä saa loistavan merkinnän ansioluetteloon tulevaisuuden työnhakua ajatellen. Goodwillillä palkkatuelle siirtyvä henkilö on jo osoittanut osaavansa monipuolisesti tarvittavia työtehtäviä, on oma-aloitteinen ja toimeen tarttuva sekä reipas ja reilu työkaveri ja auttaa uusia tulijoita työhön perehdyttämisessä. Palkkatuella henkilön oletetaan jo hallitsevan perustyöelämätaitoja, kuten työvuorojen noudattamisen ja poissaoloista ilmoittamisen. Goodwill on kuitenkin työtoimintayksikkö ja moni on vasta harjoittelemassa työelämää, joten virheistä keskustellaan ja niistä myös opitaan.

Goodwilliin ohjautuu toimintaan näiden kolmen edellä mainitun ryhmän lisäksi monia muitakin. Paikalliset ammattiopistot Kymenlaaksossa ja itäisellä Uudellamaalla ovat myös säätiön yhteistyökumppaneita ja niiden kautta Goodwillille ohjautuu opiskelijoita suorittamaan työpaikalla järjestettävää koulutusta (TJK) ja tekemään sen myötä liiketoiminnan perus- tai ammattitutkinnon näyttöjä. Myös oppisopimusopiskelijoita Goodwillissä on säännöllisesti. Säätiön puolelta Goodwillille ohjautuu vammaispalveluiden asiakkaita, joiden työtehtävät määritellään terveydellisten tekijöiden perusteella. Rikosseuraamuslaitoksen kautta suoritetaan yhdyskuntapalvelua, jolloin tuomion pituus määrittää suorituspäivät.

Jokainen on omaa polkuaan etsimässä

Asiakastyöntekijöiden kirjo on siis varsin laaja, ja koska jaksojen pituudet vaihtelevat kuukaudesta vuoteen, tosin joskus reilusti pidempäänkin, on työntekijöiden vaihtuvuus jatkuvaa. Kaikki ovat kuitenkin samalla asialla etsimässä omia polkujaan työelämässä ja uudet tulokkaat otetaan aina ilolla vastaan. Vanhat konkarit perehdyttävät mielellään valmentajien ohella uusia tulokkaita talon tavoille ja työtehtäviin, mikä sekin on tärkeää työkokemusta. Useimmiten asiakkaat viihtyvät meillä hyvin ja moni kulkeekin palvelusta toiseen esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kautta työkokeiluun ja sen myötä palkkatuelle. Nämä kehityskaaret ovat aina onnistumisia niin asiakkaalle itselleen kuin valmentajillekin. On kaikille palkitsevaa nähdä, kun ujosta henkilöstä kuoriutuu suvereeni kassatyöntekijä, oman arjen aikataulujen kanssa kamppailevasta kellontarkka vuorotyöläinen tai kouluja karsastaneesta tutkintoa suorittava opiskelija. Jokaiselle annetaan Goodwillissä mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan, ja mikäli kaupan ala ei lopulta tunnukaan omalta jutulta, on henkilö saanut siitäkin arvokasta kokemusta ja selvitettyä ajatuksiaan jatkopolkuja silmällä pitäen.

Katri Pentti
Myymäläpäällikkö
Goodwill Karhula

Jaa tämä julkaisu: