Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon paperit taskuun käytännönläheisesti Service Haminassa opiskelemalla

Ajankohtaista

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon paperit taskuun käytännönläheisesti Service Haminassa opiskelemalla

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon paperit taskuun käytännönläheisesti Service Haminassa opiskelemalla

Työelämässä oppimisessa kyse on siitä, että jotkin tai kaikki perustutkintoon kuuluvat ammatilliset tutkinnon osat suoritetaan käytännönläheisesti työpaikalla oppien. Tämä opiskelumuoto sopii erityisen hyvin heille, joille perinteinen luokkamuotoinen opiskelu ei ole ihanteellisin tapa oppia.

Service Haminassa tehdään kiinteistöpalvelualan ulkoaluetöitä sekä pienimuotoisia rakennuskorjaustöitä. Se on Sotek-säätiön työtoimintayksikkö ja tunnistettu oppimisympäristö, jossa on mahdollista suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat tai osia käytännönläheisesti työelämässä oppimalla. Kiinteistöpalvelualan työpaikkaa hyvin vastaavassa yksikössä alan työtehtävät, -koneet ja laitteet tulevat tutuiksi.

Tutkinnon osien suorittamismahdollisuuksien lisäksi Service Hamina tarjoaa työttömille ja vaikeasti työllistyville henkilöille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilupaikkoja ja palkkatukityötä sekä esimerkiksi ammattiopistolaisille työssäoppimispaikkoja. Valmentautujien ja opiskelijoiden tuen tarve ja muut erityistarpeet huomioidaan aina yksilöllisesti.

Opiskelu on hyvä jatkopolku

Service Haminan vastaava työpäällikkö ja työvalmentaja Pekka Räsänen sanoo, että opiskelu toimii hyvänä jatkopolkuna heille, jotka ovat jo olleet esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa Service Haminassa. Työvaltainen opiskelu Service Haminassa on toki mahdollista, vaikka yksikkö ei olisikaan entuudestaan tuttu. Service Haminan ja Ekamin välisen, tiiviin yhteistyön avulla tie kohti opiskeluja tasoittuu, ja opiskelukokonaisuus on räätälöitävissä asiakkaan näköiseksi ja hänen tilanteensa kannalta järkeväksi.

Yhteiset tutkinnon osat, eli yto-aineet, kuten kielet ja matematiikka, suoritetaan Ekamissa, mutta muutoin opiskelu ja näyttöjen suorittaminen tapahtuu oikeassa työympäristössä Service Haminassa oikeita töitä tehden ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Ekami suorittaa opiskelijavalinnat ja vastaanottaa sekä hyväksyy tutkinnon osien näytöt ja lopulta myös koko tutkinnon.

‒Työelämässä oppiessa opiskelijan on mahdollista saada vantterampaa tukea kuin luokkamuotoisessa opiskelussa. Sotekilta saa apua myös yto-aineiden suorittamiseen. Tässä yhdistetään oppilaitoksen anti ja oikean työympäristön parhaat puolet, Pekka Räsänen toteaa.


Pekka Räsänen ja Tommi Anttila ohjaavat opiskelijoita ja muita valmentautujia Service Haminassa.

Valmistunut ja valmis tekijä

Kun puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittaa Service Haminassa työelämässä oppimalla, tulee henkilön olla omaehtoinen, päätoiminen opiskelija, jotta hän voi saada opiskeluidensa aikana työmarkkinatukea, enintään 24 kuukauden ajan.

‒Työmarkkinatuella opiskelu ammattiin, jonka alalla on hyvät työllistymisnäkymät, on työmarkkinatuen parasta käyttöä, Pekka painottaa.

Service Haminassa on ollut mahdollista suorittaa tutkinnon osia työelämäpainotteisesti opiskellen jo noin kuuden vuoden ajan. Tähän mennessä puolet tältä opintopolulta valmistuneista on työllistynyt.

­‒Sitten, kun paperit on kourassa, valmistunut on jo kohtuullisen valmis tekijä, koska hän on saanut käytännön kosketuksen työhön. Tämä on loistava tapa kouluttautua, Pekka sanoo.

Hän huomauttaa, että kuntouttavasta työtoiminnasta työvaltaiseen opiskeluun siirtyneiden keskuudessa opiskeluiden keskeyttämisprosentti on selkeästi pienempi kuin tavanomaisessa luokkamuotoisessa opiskelussa. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että kuntouttavan työtoiminnan jaksolta opiskelemaan siirtyneelle varsinainen työ on tullut jo tutuksi, jolloin opiskelemaan lähtemisen kynnys on madaltunut huomattavasti, ja koulutukseen siirtyminen on siten luonteva jatkopolku.

‒Kuntouttavasta pääsee eteenpäin, kun on uskallusta ja halua sitoutua työntekoon. Sellaisille henkilöille tämä työelämässä oppimisen opiskelumuoto sopii.

Pekka Räsäsen lisäksi Service Haminassa opiskelijoita ja muita valmentautujia ohjaa työvalmentaja ja työpäällikkö Tommi Anttila. Työvalmentajat rakentavat tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa tämän haluamaa muutosta elämään.

‒Se on meidän päätyömme, Pekka sanoo.

Lisätietoa:
Pekka Räsänen
Vastaava työpäällikkö / työvalmentaja, Service Hamina
p. 044 777 0379
(Paikalla jälleen 4.4.2022 alkaen)

Tommi Anttila
Työpäällikkö / työvalmentaja, Service Hamina
p. 044 777 0485

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Jaa tämä julkaisu: