NUOTTI-valmennus nosteessa

Ajankohtaista

NUOTTI-valmennus nosteessa

NUOTTI-valmennus nosteessa

Sotekin tuottama Kelan NUOTTI-valmennus otti kunnolla tuulta alleen vuoden 2021 aikana, kun monet asiakkaat kiinnostuivat tulemaan valmennukseen. Hyvä meininki jatkuu edelleen.

NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16–29-vuotiaille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Valmennuksessa nuori pääsee henkilökohtaisen valmentajansa tuella suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja saa boostia toimintakykynsä kohentamiseen. Sotek alkoi tarjota NUOTTI-valmennusta vuoden 2020 keväällä.

Tällä hetkellä valmennuksessa on 23 asiakasta ja kuluvan vuoden aikana asiakkaita on ollut yhteensä 31. Asiakkuuksien kesto on vaihdellut noin viidestä kuukaudesta lähes puoleentoista vuoteen.

NUOTTI-valmennuksesta nuoret lähtevät erilaisille jatkopoluille.

‒Osa nuorista on voinut jatkaa opintojaan, kun valmennukseen tullessa on ollut uhka niiden keskeytymiseen, tai sitten on saanut opinnot päätökseen alun haasteista huolimatta. Useampi asiakas on työllistynyt ja kuntouttavaan työtoimintaan sekä sosiaaliseen kuntoutukseen on lähtenyt nuoria, jotka ovat tullessa olleet työn ja koulutuksen ulkopuolella. NUOTTI-valmennuksesta on jatkettu myös Kelan kuntoutusselvitykseen, erityisoppilaitokseen ja muutamien kohdalla työnhaku on jatkunut. Osa on lähtenyt opiskelemaan ja osa työllisyyskoulutuksiin. Tavoitteena on aina, että nuori ei jää niin sanotusti tyhjän päälle. Kuntoutuksen aikana on useamman kanssa myös ollut ajankohtaista hoitosuhteen hankkiminen Miepä-palveluihin, NUOTTI-valmentaja Minna Labbas luettelee.

Labbaksen näkemyksen mukaan NUOTTI-valmennuksen suosion kasvu voi johtua useastakin syystä. Hän uskoo, että palvelun tunnettuus on lisääntynyt ja toivoo, että asiakkaiden hyvät kokemukset ovat kannustaneet myös muita nuoria hakeutumaan valmennukseen. Ammatillisen kuntoutuksen delegoiminen Sotekin NUOTTI-valmennukselle on antanut joillekin yhteistyökumppaneille mahdollisuuden keskittyä johonkin toiseen asiaan nuoren elämässä.

‒Korona-aika etäkouluineen aiheutti monelle nuorelle vaikeutta opinnoissa ja Nuotissa on voitu siihen vastata. Sotekin sisäisesti kuntouttavan työtoiminnan Verso-ryhmän kautta on tullut nuoria valmennukseen, mikä on hyvä jatkopolku, jotta ei jää tyhjän päälle, sillä ammatillisten jatkopolkujen syntyminen kuitenkin ottaa aikaa, Labbas jatkaa.

‒Itse ajattelen, että etenkin oppilaitoksissa on kirjoilla iso joukko nuoria, joita voisimme auttaa, kun opinnot uhkaavat keskeytyä, hän lisää.

Labbas korostaakin, että hyvä yhteistyö eri tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja Nuottiin hakeutuakseen nuori usein tarvitsee Sotekin eri yhteistyötahojen apua.

Miten NUOTTI-valmennukseen pääsee?

Soitto Kelaan (puh. 020 692 205) riittää ja hakemus valmennukseen otetaan suullisesti vastaan. Nuori voi olla Kelaan yhteydessä joko itse tai mahdollisen tukityöntekijän (esim. Ohjaamon, TE-toimiston, Etsivän nuorisotyön tai sosiaalitoimen työntekijä) kanssa. Mainitse Kelalle Sotek-säätiö, jos haluat nimenomaan meille valmennukseen.

Lisätietoa täällä: www.sotek.fi/nuotti

Jaa tämä julkaisu: