Femma

Tikankatu 5, 48600 Kotka

Femma on Sotek-säätiön yksikkö, joka pitää sisällään monia erilaisia toimintoja. Tiloissa on tarjolla mm. ammatillista kuntoutusta, työhönvalmennusta ja yksilövalmennusta. Femma tarjoaa myös asiantuntija-  ja työllistämispalveluita säätiön asiakkaille. Tiloissa sijaitsee säätiön oma ATK-tila, jossa voidaan järjestää alan kursseja ja myös muuta koulutusta tarpeen mukaan.

Femma-pajalla tehdään erilaisia käsityötuotteita. Tavoitteena pajalla on oppia tekemisen kautta uusia taitoja ja lisätä valmiuksia hakeutua työmarkkinoille. Femma-pajan työtehtäviä ovat ompelu, kutominen, kierrätysmateriaalien tuunaaminen, huonekalujen kunnostaminen ja muut tehtävät asiakkaiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.

Työhönvalmennuspaja Uran tavoitteena on tukea ja ohjata asiakasta työpaikan etsimisessä, työhön siirtymisessä, ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumisessa ja siirtymisessä, parantaa asiakkaan työhön ja koulutukseen hakeutumiseen liittyviä valmiuksia sekä edistää asiakkaan työllistymistä ja työssä pysymistä. Lisäksi asiakkaan työelämään liittyvät tiedot ja taidot paranevat valmennussuhteen aikana monipuolisesti ja asiakas tulee entistä tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan ja oppimishaasteistaan työmarkkinoilla. Työvalmennuspajan prosessissa edetään aina yksilöllisesti ja päämäärätietoisesti kohti realistista ja toteuttamiskelpoista työllistymis- tai koulutussuunnitelmaa. Ura-pajan asiakkaat työskentelevät Sotek-säätiön eri yksiköissä omien ammattialojensa ja tavoitteidensa mukaisesti niin sanotun seinättömän pajan periaatteella.

Muutto- ja remonttipaja Remppa järjestää muutto- ja kuljetuspalvelua Kotkan kaupungille, tekee kaupungin eri yksiköille tilaustöinä esimerkiksi pienimuotoisia remonttitöitä, huonekalujen kunnostuksia ja kiinteistönhuoltotehtäviä. Tilaustöiden välissä tehdään erilaisia harjoitus- ja kokoonpanotöitä. Muuttopalvelussa voidaan tarjota myös muuta tavarankuljetuspalvelua kaupungin yksiköille. Remonttipalvelussa pajatyöntekijät tekevät pienimuotoisia vammaisten ja vanhusten asuntojen muutostöitä ja pieniä remontteja suoraan kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistöpalvelussa pajatyöntekijät huolehtivat säätiön omien kiinteistöjen pienistä huoltotehtävistä.

Remonttiryhmä (Rery) on oma toimintayksikkönsä, joka tekee asuinhuoneistojen kunnostustöitä, kerrostalojen julkisten tilojen remontointia, ulkoremontteja ja -maalauksia, pienehköjä uudisra-kennuksia ja kiinteistönhuoltoon liittyviä työtehtäviä pääasiassa Kotkan Asunnot Oy:lle.

 

Tikankatu 5
48600 Kotka

 

Toimipisteen yhteystiedot

Etunimi Sukunimi Vastuualue Puhelin
Virpi Koskela Kuntoutuspäällikkö/Ammatillinen kuntoutus 044 777 0360
Kati Kurtti Kuntoutusohjaaja/Aikuisten pajat 044 777 0361
Piia Talvitie Yksilö- ja työhönvalmentaja/Aikuisten pajat 044 777 0415
Risto Aro Työvalmentaja/Remppa 044 777 0401
Anna-Maria Silvo Yksikön vastaava ja asiakaskoordinaattori/Kuntouttava työtoiminta 044 777 0364
Tomi Ranta Vastaava työhönvalmentaja 044 777 0338
Sanna Kaaro-Vuorimaa Palvelupäällikkö 044 777 0321
Riina Sahari Siivoustyön ohjaaja 044 777 0467
Jurkka Kalke Työvalmentaja / Remonttiryhmä 044 777 0486
Sanna Pelmola Yksilö- ja työhönvalmentaja 044 777 0450

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi