Parastamo - Sotek-säätiö sr

Parastamo

Hyvinvoivaa yrittäjyyttä
parastamoLogoVaakaVari.png EU-EAKR-ESR.png

Parastamo-hanke tarjoaa tukea osaamisen kehittämiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin yksin- ja mikroyrittäjille.

ESR-rahoitteisessa hankkeessa toteuttajina Sotek-säätiön lisäksi ovat Laptuote- ja Parik-säätiöt. Toiminta-alueena on Kymenlaakso, Itä-Uusimaa ja Etelä-Karjala ja hanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Parastamon tavoitteena on lisätä yrittäjien hyvinvointia, jaksamista ja uskoa tulevaan, vapauttaa yrittäjän aikaa ydintekemiseen, eli yrittämiseen, edistää koronasta toipumista, luoda alueelle uutta kasvua ja edistää työllistymistä. Hankkeessa syntyvien, yrittäjien muodostamien vertaisryhmien toivotaan jäävän elämään myös hankkeen päätyttyä. Vertaisryhmissä yrittäjät sparraavat toinen toisiaan ja järjestävät itse työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Parastamon palvelut ovat yrittäjille maksuttomia.

Hankkeessa yrittäjät voivat saada esimerkiksi:

Sparrausta:
Ajatustenvaihtoa ja syvällistä perehtymistä yrittäjän tarpeisiin hänen ja yrityskoordinaattorin kesken.

Asiantuntija-apua:
Esimerkiksi

  • Digiosaamista
  • Työnohjausta
  • Lean-tietoutta
  • Palvelumuotoilua
  • Markkinointi- ja viestintäapua

Koulutusta:

  • Toiveiden mukaisia koulutuksia, esimerkiksi digitaaliset työkalut, some-markkinointi, esiintymisvalmennus
  • Yhteiskehittämistyöpajoja

Hyvinvointipalveluja:
Esimerkiksi

  • Tyhy-päiviä
  • Stressinhallintatukea
  • Pääsy vertaisryhmiin ja tapahtumiin

TÄSTÄ Parastamon verkkosivuille


umbrellaWoman.jpg

Hankkeessa työskentelee neljä yrityskoordinaattoria, kukin omalla alueellaan. Kymenlaaksossa toinen koordinaattoreista työskentelee Pohjois- ja toinen Etelä-Kymenlaaksossa, yksi Etelä-Karjalassa ja yksi itäisellä Uudellamaalla. He ovat yrittäjien ”personal trainereita”, joiden kanssa yrittäjät voivat muun muassa vaihtaa ajatuksia, pallotella ideoita ja käydä läpi, minkälaisia tarpeita heillä on ja miten Parastamo voisi niihin vastata.

Yrityskoordinaattoreiden yhteystiedot

Etelä-Kymenlaakso
Anne Paajanen
044 777 0329
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Pohjois-Kymenlaakso
Elina Haatainen
050 307 0466
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@parik.fi

Etelä-Karjala
Tuija Mantere
044 973 0466
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@laptuote.fi

Itä-Uusimaa
Katja Huumo
044 777 0500
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Parastamo_logot.jpg