Pulmapaja

Suursaarenkatu 3, 48100 Kotka

Pulmapaja toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminta-avustuksella. Pulmapajaa toteuttavat Sotek-säätiö sr ja Kaakois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Pulmapaja on suunnattu vammaisille ja vajaakuntoisille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea päihde-, mielenterveys-, ja/tai arjenhallintaan liittyvien asioiden käsittelyyn ja arviointiin. Diagnoosit eivät ole oleellisia, halu tarkastella omaa tilannetta ratkaisee. Pulmapajan toimintaan kuuluu kolmen kuukauden pituinen arjenhallintakurssi, johon sisältyy ryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta, sekä noin puoli vuotta kurssin jälkeen järjestettävä 1-2 viikon pituinen seurantajakso. Arjenhallintakursseja järjestetään vuosittain kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Suursaarenkatu 3
48100 Kotka

Toimipisteen yhteystiedot

Etunimi Sukunimi Vastuualue Puhelin
Kati Kuosmanen Vastaava ohjaaja 044 777 0375
Pia Punkanen Ohjaaja 044 777 0359

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi