Resiina - Yksinäisyyttä vastaan - Sotek-säätiö sr

Resiina

Yksinäisyyttä vastaan

Kotkan seudulla toimineen Resiina-hanke tarjosi tekemistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 16–65-vuotiaille, jotka tunsivat olevansa yksinäisiä. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2019.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Resiina-hankkeen avulla torjuttiin työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisättiin heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin.

Varsinaisen kohderyhmän muodostivat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka kokivat olevansa yksinäisiä. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta, joten siksi pidettiin tärkeänä, että mukana oli sekä nuoria että iäkkäämpiä ihmisiä.

Välillisen kohderyhmän muodostivat sellaiset henkilöt, joiden piirissä havaittiin yksinäisyyden kokemusta muita voimakkaammin. Näitä olivat esimerkiksi vanhukset ja vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.

veikkaus_logo