Työn Suuntaan - Sotek-säätiö sr

Työn Suuntaan

Työn Suuntaan -hankkeessa autettiin pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistyviä kohti opintoja tai työpaikkaa. Hankkeessa kartoitettiin yhdessä asiakkaan kanssa, tarvitsiko hän työllistymisensä tueksi esimerkiksi opintoja, apua ammatinvalintaan, osaamisen kartuttamista tai työelämätaitojen vahvistamista. Työn Suuntaan -hankkeen yksilövalmennus oli apuna vaihtoehtojen kartoittamisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä tavoitteita kohti kulkemisessa.

Yksilövalmentaja auttoi kartoittamaan asiakkaan osaamista ja oppimista, ja hänen kauttaan löytyivät väylät sopivan työkokeilu- ja koulutuskokeilumahdollisuuden hankkimiseksi. Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen vei askelen lähemmäs sopivan työn tai opiskelupaikan löytymistä.

Osalle osallistujista kaupan alan oppimisympäristö ja kaupallisen osaamisen kartuttaminen tuki matkaa omaan suuntaan. Tähän monipuolisen mahdollisuuden antoi esimerkiksi kokeilujakso Porvoon Goodwill -kierrätysmyymälässä.

Työn Suuntaan -hanke toimi Porvoon alueella.