Sotek-säätiö
10 vuotta uusia alkuja
Kurkista Sotekin vuoteen 2014

Toimitusjohtajan katsaus

Vauhdikas vuosi 2014


"Työllistämis- ja valmennustoiminnan toimintaympäristön muutokset ovat olleet viime ja tänä vuonna suuret.

Hengissä on selvitty ja tulostakin syntyy."


 

Arvot

ovat toimintamme ja palvelujemme perusta.

Asiakaslähtöisyys

Suunnitelmallista ja tavoitteellista ohjausta ja valmennusta, jossa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja yksilöllisyys.

Vastuullisuus

Asiakkaan hyvinvoinnista ja elämäntilanteesta kannetaan vastuuta yhteistyössä sidosryhmien kanssa, avoimesti ja kokonaisvaltaisesti.

Palvelukeskeisyys

Ohjaa reagoimaan joustavasti ostajien palvelutarpeisiin kehittäen ja uudistaen palvelutuotteita.

Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

Määrätietoista etenemistä kohti yhdessä sovittuja päämääriä sekä asiakastyössä että taloudellisessa toiminnassa.Sotek-säätiö on aktiivisesti kehittyvä osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava organisaatio, joka toimii vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. Säätiön järjestämiä palveluja ovat tuotannollinen työtoiminta, päivätoiminta, työllistämis-, kuntoutus- ja valmennuspalvelut sekä muu alaan liittyvä toiminta. Säätiön toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistämisaktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Avainluvut

Toimintavuoden tärkeimmät talouden luvut.

Menot

kasvoivat 3,1 % vuoteen 2013 verrattuna

Liikevaihto

2,9 % nousua vuoteen 2013 verrattuna

Tulos

2013 ylijäämä oli 150 472,71 €

Ihmiset

Henkilöstö- ja asiakastilastoja

 • Henkilökuntaa keskimäärin

  (Vuonna 2013 henkilökuntaa oli keskimäärin 111)

 • Toimihenkilöitä

  (Vuonna 2013 toimihenkilöitä oli 61)

 • Määräaikaisesti työllistettyjä asiakastyöntekijöitä

  (Vuonna 2013 heitä oli 43)

 • Vakinaisia asiakastyöntekijöitä

  (Vuonna 2013 heitä oli saman verran)

 • Projektien ja ryhmäpalveluiden henkilömäärä

  (Vuonna 2013 määrä oli 81)

 • Päivittäin vuoden aikana toiminnassa mukana olleiden määrä

  (Vuonna 2013 päivittäin toiminnassa oli 428 henkilöä)

 • Asiakkaita yhteensä

  (Vuonna 2013 asiakkaita oli yhteensä 866)

 • Asiakaspäiviä yhteensä

  (Vuonna 2013 asiakaspäiviä kertyi yhteensä 70200)

Toiminta 2014

Vuosi 2014 oli Sotekin kymmenes kokonainen toimintavuosi.

Hallinto

Valtuuskunta, hallitus ja johtoryhmä

Vammaispalvelut

Työllistämispalvelut

Valmennuspalvelut

Tilapalvelut

Projektit

Goodwill-kierrätysmyymälät

Tapahtumia

Sotek järjesti vuoden mittaan erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teemapäiviä asiakkailleen, henkilöstölleen ja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaille:

Olympialaiset

Sotek-päivä 1.6.

Vappu- ja jouludiskot

Erilaiset virkistyspäivät muun muassa ulkoilun merkeissä

Pop-up-tilausravintola Poitsilan ruokasalissa pääsiäisen ja joulun tienoilla

Pikkujoulut

Erilaiset koulutukset

Henkilöstölle:

Tyhy-päivä 12.5.

10-vuotispäivällinen Patruunantalossa Pyhtäällä 4.6.

Haastesoutu 2.9.

Pikkujoulut 21.11.

Yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle:

Eri tahojen vierailut Sotekissa

Kesämyyntipiste Femman pihalla

Suomenlahti-kylä Kotkan Meripäivillä

Goodwill Karhulan avajaiset 27.10.

Goodwill Haminan avajaiset 20.11.

Katse tulevaan

Odotuksia ja suunnitelmia vuodelle 2015.

Säätiön toimintavuosi 2015 on maltillisesti kasvujohteinen ja vakaa. Liikevaihdon odotetaan olevan yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

Suurimpina haasteina ovat edelleen taloudellisen taantuman vaikutus tuotannollisten töiden riittävyyteen sekä muissa toiminnoissa suurimpien tilaajien (kunnat, ELY-keskus, TE-toimistot) muuttuvat toiminnalliset ja taloudelliset tilanteet.

Uudet palkkatukitulkinnat aiheuttanevat palkkatukityöntekijöiden henkilömäärän vähenemisen. Toiminnan kokonaisvaltaiseen kannattavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Toiminnassa tavoitellaan budjetin mukaista ylijäämää.

Säätiön toimintaan tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi säätiön perustaman Goodwill Suomi Oy:n toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen sekä mahdollinen laajeneva inhouse-periaatteeseen pohjautuva Kunnallinen Sosiaalitekniikka -niminen "työllistämisyhtiö", jonka omistus ja toiminta olisivat aluksi seutukunnan kunnallisten toimijoiden hallussa. ELY-keskukselle, työeläkeyhtiöille ja Vakuutusalan Kuntoutuskeskus VKK:lle tarjottavien työhönvalmennuspalvelujen volyymi näyttää laskeneen pysyvästi.

Liikevaihto on budjetoitu vuonna 2015 lievästi suuremmaksi kuin vuoden 2014 toteutuma. Tavoitteena on niukasti positiivinen liiketulos.

Investoinnit ja investointisuunnitelmat

Kaikille säätiön omille kiinteistöille tehtävien korjaus- ja ylläpitosuunnitelmien tekemistä jatketaan. Tikankatu 5:n kiinteistölle tehdään uusien toimintojen edellyttämät muutoskorjaukset. Tikankatu 5:n tontin käyttämättömän rakennusoikeuden käyttäminen ratkaistaan vuoden 2015 kuluessa. Tikankatu 10:n osalta harkitaan vaihtoehtoisena suunnitelmana esitystä tilojen hallinnasta tai omistuksesta.