hidden

image
TOIMITUSJOHTAJALTA

Lippu korkealla nyt ja tulevaisuudessa

Sotek-säätiön 14. toimintavuosi opetti meitä kaikkia paljon. Vuonna 2017 aloitetut sekä organisatoriset että toiminnalliset muutokset vakiintuivat osaksi päivittäistä työtä. Vuoden aikana säätiön henkilökunta teki uutterasti työtä mahdollistaakseen säätiön asiakkaille joukon palveluita, joiden avulla voitiin vaikuttaa positiivisesti 1032 asiakkaan elämään.

Perustietoa ja arvot

Sotek-säätiö sr

Vuonna 2004 perustettu Sotek-säätiö sr tuottaa yksilöllisiä, monipuolisia ja laadukkaita palveluja vaikeasti työllistyville yli kymmenen vuoden kokemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Toimimme vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti, kehitämme palvelujamme ja toimintaamme yhteistyössä toimintaympäristöjemme kanssa. Sotek tarjoaa erilaisia työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja muun muassa pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, maahanmuuttajille ja ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille.

Ihmisten arvostaminen

Asiakkaiden, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuuntelemme, mahdollistamme, tuemme ja luotamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja verkostojemme kanssa.

Jatkuva parantaminen

Olemme kehittämismyönteisiä, keräämme palautetta ja sen pohjalta kehitämme toimintaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

image

Muutoskyky

Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristömme kanssa. Joustavalla asenteella ja työskentelyllä vastaamme parhaalla tavalla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen

Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen antavat vahvan pohjan yhdessä tekemiselle ja yhdessä kehittämiselle.

Avainluvut

1032

Asiakkaat

(2017: 934)

121

Henkilökunta

(2017: 114)

77

Toimihenkilöt

(2017: 73)

44

Asiakastyöntekijät

(2017: 41)

VUOSI 2018 NUMEROIDEN VALOSSA

Kokonaistuotot

Tuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,0 %.

  • 2018 6,42 M€
  • 20176,17 M€
  • 20165,81 M€

Tulos

Tilikauden tulos oli 64,9 % edellisvuotta pienempi.

  • 2018 -193 055 €
  • 2017-117 094 €
  • 201686 280 €
Palvelulinjojen

Toiminta vuonna 2018

Keskeytykset vähenivät

Kuntoutus- ja osallisuuspalvelut

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuksia keskeytyi yli puolet vähemmän vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 asiakasohjautuvuus oli edellisvuotta selkeästi oikea-aikaisempaa.

image
Asiakasmäärissä kasvua useissa toiminnoissa

Tekniikka- ja tuotantopalvelut

Tekniikka- ja tuotantopalvelut palvelivat noin 450:aa asiakasta. Nelosen yksikön taloudellinen tulos ja työtilanne olivat hyvät. Linnoituksen yksikköä kehitettiin edelleen seinättömän työyhteisön suuntaan. Remonttiryhmä suoritti vuoden aikana useita korjaus- ja uudisrakennushankkeita. Työpalvelu suoritti kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä Kotkan alueella. Goodwillissa muun muassa uudistettiin myymälöiden layouteja.

image
Uusia hankkeita

Työelämä- ja kehittämispalvelut

Vuonna 2018 käynnistyivät muun muassa Uusi Askel- ja Työn Suuntaan -hankkeet. Työnohjauksen ja neuropsykiatrisen valmennuksen asiakasmäärät kasvoivat.

image
Laatukriteerit käyttöön

Vammaispalvelut

Säätiön vammaispalveluissa otettiin käyttöön osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit, jotka on laadittu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) työn ja päivätoiminnan valiokunnassa. Laatukriteerit tukevat toiminnan kehittämistä asiakkaan osallisuutta vahvistaen. Laatukriteereistä järjestettiin syksyllä koulutusta koko vammaispalvelujen henkilöstölle.

image
Graafinen ilme ja verkkosivut uudistuivat

Tukipalvelut

Alkuvuodesta otettiin virallisesti käyttöön päivitetty graafinen ilme. Myös uudet verkkosivut avattiin vuoden alkupuolella. It-puolella vuoden 2018 alussa siirryttiin it-laitteiden omistuksesta niiden leasingiin.

image

Uskomme siihen, että työ ja toiminta ovat avaimia hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Soteklaisia ja kumppanuussopimus

Lähikuvassa

Sotek-säätiö tuottaa monipuolisia palveluja muun muassa pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja kehitysvammaisille, ja tekee yhteistyötä asiakkaidensa hyväksi monien tahojen kanssa. Tässä osiossa pääset tutustumaan tarkemmin Porvoon seudulla toimivaan Työn Suuntaan -hankkeeseemme, asiakastyöntekijä Anu Salosen tarinaan, tuetun työn palveluumme sekä Sotekin ja Ekamin yhteistyöhön.

Vuosi 2018 oli Sotekin 14. toimintavuosi.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2018

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Näkymiä vuodelle 2019

Katsaus tulevaan

Toiminnan kokonaistuotot on budjetoitu vuonna 2019 lievästi pienemmäksi kuin vuoden 2018 toteutuma. Vuoden 2019 tavoitteena on positiivinen liiketulos. Kansantalouden kasvu vaikuttanee edelleen positiivisesti toimialueen kehittymiseen. Haasteita syntyy kuitenkin niin uusien kuin vakiintuneiden tilaajatahojen toiminnallisten ja taloudellisten tilanteiden muutoksista.

01.
Kilpailutukset

Kesällä 2019 Kymsote kilpailuttaa osan säätiöllä tuotettavista sosiaalipalveluista, mikä tekee loppuvuoden osalta toiminnan tuottojen arvioimisen haasteelliseksi.

02.
Operatiiviset mittarit

Kierrätysliiketoiminnan operatiivisia mittareita kehitetään edelleen sekä jatketaan tiivistä verkostotyötä kiertotalouden saralla sekä etsitään uusia kumppanuuksia Goodwill-konseptin laajentamiseen.

03.
Palkkatukilinjaukset

Palkkatukilinjausten muutoksista johtuen palkkatukityöntekijöiden henkilömäärä laskee hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä pakottaa säätiön tarkastelemaan toiminnan kokonaisvaltaista kannattavuutta entistä tarkemmin.

Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

Eteläinen Karjalantie 5, 48600 Kotka

Vaihde: +358 44 777 0409

www.sotek.fi

hidden

© Sotek-säätiö sr