hidden

image
Toimitusjohtajalta

Yhteinen luja tahto kantaa yli muutosten

Jos minun tulisi kuvata vuotta 2019 yhdellä sanalla, olisi tuo sana tahto. Vuosi oli säätiön toimintahistorian 15. toimintavuosi ja juhlavuoden aikana toteutettiin monia erilaisia tempauksia ja tapahtumia, joista merkittävimpänä voi pitää kesäkuussa pidettyä säätiön historian ensimmäistä hyväntekeväisyysgaalaa.

Perustietoa ja arvot

Sotek-säätiö sr

Vuonna 2004 perustettu Sotek-säätiö sr tuottaa yksilöllisiä, monipuolisia ja laadukkaita palveluja vaikeasti työllistyville 15 vuoden kokemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Toimimme vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti, kehitämme palvelujamme ja toimintaamme yhteistyössä toimintaympäristöjemme kanssa. Sotek tarjoaa erilaisia työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja muun muassa pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, maahanmuuttajille ja ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille.

Ihmisten arvostaminen

Asiakkaiden, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuuntelemme, mahdollistamme, tuemme ja luotamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja verkostojemme kanssa.

Jatkuva parantaminen

Olemme kehittämismyönteisiä, keräämme palautetta ja sen pohjalta kehitämme toimintaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

image

Muutoskyky

Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristömme kanssa. Joustavalla asenteella ja työskentelyllä vastaamme parhaalla tavalla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen

Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen antavat vahvan pohjan yhdessä tekemiselle ja yhdessä kehittämiselle.

Avainluvut

907

Asiakkaat

(2018: 1032)

115

Henkilökunta

(2018: 121)

74

Toimihenkilöt

(2018: 77)

56

Asiakastyöntekijät

(2018: 44)

VUOSI 2018 NUMEROIDEN VALOSSA

Kokonaistuotot

Tuotot pienenivät edellisvuoteen verrattuna 1,9 %.

  • 2019 6,30 M€
  • 20186,42 M€
  • 20176,17 M€

Tulos

Tilikauden tulos oli 34,3 % edellisvuotta parempi.

  • 2019 -126 865 €
  • 2018-193 055 €
  • 2017-117 094 €
Palvelulinjojen

Toiminta vuonna 2019

Kuntoutus- ja osallisuuspalvelut

image

Tekniikka- ja tuotantopalvelut

image

Työelämä- ja kehittämispalvelut

image

Vammaispalvelut

image

Tukipalvelut

image

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys
ja palvelujemme kehittäminen yhdessä asiakkaidemme ja toimintaympäristöjemme kanssa ovat toimintamme kulmakiviä.

Jo 15 vuotta ihmisten asialla

Sotekin juhlavuosi

Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 15 vuotta Sotek-säätiön perustamisesta. Säätiö perustettiin, koska Kotkaan tarvittiin palveluntuottaja tuotannolliselle ja sosiaalihuollolliselle työtoiminnalle sekä työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluille. Säätiön palveluiden tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa. Teini-iän saavuttanutta säätiötä juhlittiin kolmeen otteeseen kesäkuussa.


Klikkaa kuvaa lukeaksesi lisää.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Vuoden 2019

Poimintoja

Sotekin vuosi piti sisällään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Tässä nostoja vuoden varrelta.

Näkymiä vuodelle 2020

Katsaus tulevaan

Säätiön toimintavuoden 2020 taloudellista ja toiminnallista rakentumista määrittää vahvasti Kymsoten kilpailutus kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta. Kilpailutukseen valmistaudutaan huolellisesti ja säätiöllä on hyvät lähtökohdat tulla valituksi palveluntuottajaksi. Kilpailutuksen tuloksen ollessa positiivinen, voidaan kokonaisuudessaan arvioiden odottaa taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää toimintavuotta. Toiminnan tuottojen arvioidaan tällöin olevan yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

01.
Muutokset toimintaympäristössä

Toimintaympäristön ja tilaajatahojen toiminnallisten ja taloudellisten tilanteiden muutokset ajavat säätiön jatkuvasti kehittämään entistä tehokkaampia palveluprosesseja, kustannustehokkaita toimintamalleja sekä joustavia ja nopeasti käynnistettävissä olevia monipuolisia palvelumalleja sekä olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

02.
Taloudelliset näkymät

Vuoden 2020 toiminnan kokonaistuotot on budjetoitu edellisvuoden tasolle. Sosiaalipalveluna myytävän kuntouttavan työtoiminnan määrän lasku sekä mahdolliset muutokset muissa palveluissa ja hanketoiminnassa vaikuttavat vuoden 2020 kokonaistilanteeseen.

03.
Uudet kumppanuudet

Kierrätysliiketoimintaa kehitetään edelleen sekä pyritään löytämään lisää uusia kumppanuuksia Goodwill®-konseptin laajentamiseen.

Vuodesta 2020 alkaen Sotek-säätiö siirtyy tekemään rullaavaa vuosikertomusta, eli kertomusta kootaan ja julkaistaan osissa pitkin vuotta. Näin Sotek tarjoaa tuoreeltaan tietoa säätiössä ja sen toimintaympäristössä tapahtuvista, mielenkiintoisista asioista.

Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

Eteläinen Karjalantie 5, 48600 Kotka

Vaihde: +358 44 777 0409

www.sotek.fi

Yhteiskunnallinen-Yritys_-Logo-vaaka_-sininen.png

hidden

© Sotek-säätiö sr