Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa -hankkeen kiikarissa on poistotekstiilin käsittelyn parantaminen

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa -hankkeen kiikarissa on poistotekstiilin käsittelyn parantaminen

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa -hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa poistotekstiilien keräystä, jätteiden kuljetusta, lajittelua ja tekstiilijakeiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Sotek on osatoteuttajana hankkeessa.

Poistotekstiilin keräys muuttui lakisääteiseksi vuoden 2023 alusta, joten myös Kymenlaaksossa on ryhdytty keräämään asukkailta tarpeettomiksi jääneitä vaatteita ja kodintekstiilejä. Poistotekstiilin keräys, käsittely ja hyödyntäminen on vielä alkumetreillään, minkä vuoksi toimenpiteet niiden kehittämiseksi ovat tervetulleita.

 

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa -hanke käynnistyi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Osatoteuttajina Sotekin lisäksi ovat Parik-säätiö, Kouvolan ammattiopisto Eduko ja Kouvola Innovation KINNO. Kumppanina hankkeessa on Kymenlaakson Jäte.

 

Hankkeen näkökulmana on logistiikka tekstiilien kiertotaloudessa. Se pyrkii löytämään pullonkaulat, jotka nyt ovat kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen nostamisen hidasteena. Hankkeen tähtäimessä on alueellisten ratkaisujen löytäminen tekstiilien järkevään kuljetukseen ja varastointiin materiaalien arvoon peilattuna sekä kehittää lajitteluprosesseja ja elämyksellistä keräystä, joilla lajittelu tehostuu ja jakeiden ohjautuminen mahdollisimman korkean jalostusarvon hyödyntämiskohteisiin paranee.

 

‒On tunnistettu aiempien kokemusten perusteella, että yksi tärkeä ratkaistava haaste on lajittelun hitaus ja lajiteltavan materiaalin laadun vaihtelu. Lisäksi muutoin pois heitettävien tekstiilijakeiden hyödyntäjiä löytämällä on mahdollista vähentää kokonaisjätteen määrää, Sotekin Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa -hankkeen hankevastaava Jukka-Pekka Keronen sanoo.

 

Sotek kehittää hankkeessa erityisesti poistotekstiilin lähikeräystä Kymenlaaksossa, eritoten Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueella. Tavoitteena on ratkaista poistotekstiilien keräys taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, jotta tekstiilinkierrätystä voitaisiin toteuttaa pitkällä tähtäimellä. Erityisen haasteen keräykselle luo suhteellisen pitkät keräysmatkat haja-asutusalueilla.

 

Lisäksi Sotek kehittää hankkeessa poistotekstiilien lajittelua. Lajittelun tarkoituksena on poistaa tekstiilien seasta kierrätykseen kelpaamattomat kappaleet ja toisaalta tunnistaa ja poimia kierrätys- ja myyntikelpoiset kappaleet. Toiminta koko maassa on vielä lapsenkengissään ja sen takia haetaan parhaita tapoja lajitella ja käsitellä poistotekstiilimateriaalia mahdollisimman tehokkaasti, mutta myös huomioiden osatyökykyisten henkilöiden tarpeet työntekijöinä. Lajittelun täytyy olla tehokasta, koska arvioitu poistotekstiilimäärä, 11 kilogrammaa henkilöä kohti, tarkoittaa Kymenlaakson osalta yli 100 tonnin vuotuista käsittelymäärää ja koko Suomessa noin 70‒100 miljoonaa kiloa, joista suuri osa päätyy edelleenkin polttoon tai sekajätteeseen. Sotek-säätiö yhdessä hankekumppaneidensa kanssa on vähentämässä tätä jätemäärää.

 

‒Kierrätystoiminnassa näemme tulevaisuudessa suuren työllistämismahdollisuuden, Keronen toteaa.

 

Hankkeen tavoitteena on myös luoda konsepti elämykselliselle poistotekstiilinkeräykselle ja tiekartta tekstiilikiertotalouden verkostojen ja TKI-toiminnan kehittymiselle osana alueellista kiertotalouden osaamisekosysteemiä. Lisäksi hankkeessa tehtävien tekstiilien hienontamis- ja kierrätyskokeiden tavoitteena on selvittää eri valmistusmateriaaleista tehtyjen tekstiilien kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

 

Lue lisää: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tekstiilit-kiertoon-kymenlaaksossa/ (avautuu uuteen välilehteen)

 

Lisätietoa:
Jukka-Pekka Keronen
Hankevastaava / Sotek-säätiö sr
044 777 0337
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi