Digimotivaattori

Motivaatiota digitaitojen kartuttamiseen

Digimotivaattori_logo

Digimotivaattori-hankkeen avulla digitaitojen kartuttamisen tarpeessa olevia henkilöitä motivoidaan ja innostetaan tutustumaan digitaalisiin palveluihin ja välineisiin sekä opastetaan niiden käytössä. Tätä kautta henkilön digitaaliset taidot kasvavat ja hän voi huomata digitaalisten palvelujen käytön hyödyn omassa elämässään.

Hankkeen kohderyhminä voivat olla muun muassa työttömät, kehitysvammaiset, neuropsykiatriset asiakkaat, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset. Kyseessä on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke, joka alkoi tammikuussa 2019. Hankkeen toiminta-alueena on Kotka, Hamina, Kouvola, Pyhtää ja Porvoo.

Hankkeessa järjestetään sekä 1–2 päivän että neljän viikon mittaisia Digimotivaattori-kursseja. Lyhyillä kursseilla keskitytään yhden digitaalisen menetelmän testaamiseen, arviointiin ja palautteeseen sekä kehittämisideoihin. Digitaalinen menetelmä valitaan siten, että se palvelee kohderyhmän tarpeita mahdollisimman hyvin.

Neljän viikon mittaisilla kursseilla erilaisten digitaalisten menetelmien opettelun ja testaamisen lisäksi keskitytään kurssilaisten elämänhallintaa ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, kuten ruoanlaittoon ja yhdessä syömiseen, omien terveys- ja raha-asioiden hoitamiseen sekä taloudelliseen ajatteluun, erilaisten palvelujen kartoittamiseen ja löytämiseen niin verkosta kuin kaupungilla liikkuenkin sekä itsestä huolehtimiseen niin fyysisen kuin psyykkisenkin hyvinvoinnin tasolla. Itsetuntemusta pyritään lisäämään omia vahvuuksia tunnistamalla ja ryhmässä toimimalla, vertaisoppimisen ja yhteisöllisyyden sekä onnistumisten kautta. Pitkillä kursseilla asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus myös yksilölliseen tukeen terveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä haasteissa.

Hankkeen puitteissa testataan myös erilaisia digitaalisia menetelmiä, kerätään käyttökokemuksia ja kootaan eri kohderyhmien asiakasnäkökulmia digitaalisten menetelmien kehittäjille digitaalisen palvelumuotoilun tueksi. Palvelumuotoilun tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen ja toiminnan sujuvoittaminen.

Kiinnostuitko?

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Piia Talvitie, 044 777 0415
Projektityöntekijä Lauri Pikka, 044 777 0499

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi


Digimotivaattorin osoite: Suursaarenkatu 3, 48100 Kotka

STM_Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla