Omia polkuja - Sotek-säätiö sr

Omia polkuja

Tie osallisuuteen ja toimivampaan arkeen


”Haluaisin tuntea kuuluvani johonkin sekä voida ja jaksaa paremmin arjessa.”

”Kaipaan seuraa ja yhteyttä muihin ihmisiin.”


”Tarvitsen apua arjen ja elämän haasteiden ratkomisessa, ja omannäköisen tulevaisuuteni rakentamisessa.”

”Haluan päästä vaikuttamaan asioihin omassa lähiympäristössä.”

 

 

Kolahtiko jokin yllä olevista ajatuksista? Me Omia polkuja -hankkeessa tarjoamme sinulle helpolla tavalla mahdollisuuksia osallisuuden kokemuksiin sekä kokonaisvaltaista tukea hyvinvointisi ja toimintakykysi edistämiseen. Saat meiltä tukea ja apua elämässäsi olevien haasteiden ratkomiseen. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi työttömyyteen, terveyshuoliin, riippuvuuksiin tai syrjäytymiseen.

 

Kumppanuustalo Myötätuulesta, Porvoosta, löydät kohtaamispaikkamme, johon olet lämpimästi tervetullut tapaamaan muita ihmisiä, saamaan vertaistukea ja sisältöä päivääsi. Kohtaamispaikan toimintaa kehitetään jatkuvasti ja pääset halutessasi mukaan vaikuttamaan siihen, millaiseksi toiminta muotoutuu.

 

Kohtaamispaikassa saat tarpeidesi mukaan ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa mahdollisuuksista saada tukea ja apua sekä olemassa olevista palveluista, joista voi olla sinulle hyötyä nykyisessä elämäntilanteessasi. Autamme sinua etenemään tavoitteidesi mukaisesti esimerkiksi kuntouttaviin palveluihin tai kohti koulutusta ja työtä.

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

 

Omia polkuja pähkinänkuoressa:

 • Hankkeen toteutusalue: Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Hankeaika: 1.9.2023‒ 31.8.2026
 • Kohderyhmä: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuvat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat työikäiset, joilla on kasautuneita elämäntilanteen haasteita, päihde- ja mielenterveysongelmia, pitkittynyttä työttömyyttä sekä vaikeuksia arjen sujumisen kanssa.
 • Toteuttajat: päätoteuttajana Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajana Sotek-säätiö sr
 • Tavoite: Lisätä kohderyhmän osallisuutta ja toimintakykyä.
 • Keinot:
  • Jalkautuva etsivälähityö, jonka avulla tavoitetaan palveluiden ulkopuolella olevia kynnyksettömien palveluiden ja toimintamuotojen piiriin ja tuodaan tukea sinne, missä kohderyhmä on.
  • Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintamallin kehittäminen.
  • Luontolähtöisten ja eläinavusteisten menetelmien hyödyntäminen arjen kohtaamisissa.
  • Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen tuen toiminnan pilotointi ja mallintaminen.
  • Polkujen rakentaminen kohti koulutusta ja työtä matalan kynnyksen työtehtävien kautta.

 

 • Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään laajasti vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden menetelmiä kaikessa toiminnassa. Kohderyhmä on kaikissa hankkeen vaiheissa mukana toiminnan kehittämisessä ja muotoilussa.
 • Tuloksena syntyy polkumalli toimintaan ohjautumisen, avoimen toiminnan, yksilöllisen tuen ja jatkopolkujen kokonaisuudesta. Sen pohjalta hankkeen aikana valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa toimivia ratkaisuja kohderyhmän tarpeisiin vastaamiseksi jatkossa.
   

 

                            

Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

info@sotek.fi


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Seuraa meitä somessa