Omia polkuja -hanke avaa tien osallisuuteen ja toimivampaan arkeen

Omia polkuja -hanke avaa tien osallisuuteen ja toimivampaan arkeen

Omia polkuja -hanke käynnistyi syyskuussa 2023. Valo-Valmennusyhdistys on hankkeen päätoteuttaja ja Sotek toimii osatoteuttajana.

Omia polkuja -hanke tarjoaa kohderyhmälleen helpolla tavalla mahdollisuuksia osallisuuden kokemuksiin sekä kokonaisvaltaista tukea hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Hankeasiakkaat saavat tukea ja apua erilaisten elämänhaasteiden ratkomiseen. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi työttömyyteen, terveyshuoliin, riippuvuuksiin tai syrjäytymiseen.

 

Hankkeen kohderyhmänä on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuvat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat työikäiset, joilla on kasautuneita elämäntilanteen haasteita, päihde- ja mielenterveysongelmia, pitkittynyttä työttömyyttä sekä vaikeuksia arjen sujumisen kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän osallisuutta ja toimintakykyä.

 

Hanketta toteutetaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Se käynnistyi 1.9.2023 ja päättyy 31.8.2026.

 

Kumppanuustalo Myötätuuli Porvoossa, osoitteessa Jokikatu 7 A 21, on hankeasiakkaille tarkoitettu kohtaamispaikka, jossa he pääsevät tapaamaan muita ihmisiä, saamaan vertaistukea ja sisältöä päivään. Kohtaamispaikan toimintaa kehitetään jatkuvasti ja hankeasiakkaat pääsevät halutessaan mukaan vaikuttamaan siihen, millaiseksi toiminta muotoutuu.

 

Kohtaamispaikassa asiakkaat saavat tarpeidensa mukaan ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa mahdollisuuksista saada tukea ja apua sekä olemassa olevista palveluista, joista voi olla heille hyötyä heidän nykyisessä elämäntilanteessaan. Hanketyöntekijät auttavat asiakkaita etenemään heidän tavoitteidensa mukaisesti esimerkiksi kuntouttaviin palveluihin tai kohti koulutusta ja työtä.

 

Aktiivinen alku

Yksilö- ja ryhmävalmentaja Caroline Lehtinen aloitti Sotekilla Omia polkuja -hankkeen työntekijänä vuoden 2024 alussa. Startti hankkeen parissa on ollut aktiivinen.

 

‒Omia polkuja -hankkeeseen kuuluva kohtaamispaikka, Olohuone, Kumppanuustalo Myötätuulessa, on avoinna tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 8.30‒12.30, jolloin olen saanut tutustua kävijöihin. Heitä on noin 10 henkeä päivässä ja osa heistä on vakioasiakkaita. Uusia on käynyt lähes viikoittain tutustumassa toimintaan. Päivä alkaa aina aamupalan valmistelulla kävijöille, Caroline kertoo.

 

Hän on vieraillut Olohuoneessa kävijöiden kanssa Duunitehtaalla ja käynyt kävelyillä sekä pulkkamäessä. Kävijöille on järjestetty asumis- ja paloturvallisuus -infotilaisuus.

 

‒On ollut myös unelmakarttojen tekoa ja naisten ryhmää käynnistellään parhaillaan. Olen osallistunut hanke- ja ohjauspalavereihin, palvelualueen kokouksiin, hanketiimin kehittämispäiviin sekä toimintaa ja rakenteita on suunniteltu. Olen myös osallistunut etsivän lähityön kehittämiskokoukseen ja ollut mukana jalkautumassa, sekä verkostoitunut TYP:n ja kuntakokeilun asiantuntijoiden kanssa. Myös yhteistyötahojen, kuten hyvinvointialueen ja seurakunnan, edustajien kanssa on ollut tapaamisia. Lisäksi Kumppanuustalon toimijoiden verkostotyö on aloitettu. Muutaman omavalmennettavankin olen kohdannut ja heidän kanssaan on tehty CV:tä ja olen auttanut heitä työpaikkahakemusten kanssa. Toinen heistä on saanut töitä ja toisen kanssa asiat ovat vielä kesken. Muutaman kanssa on käyty tulevaisuudensuunnitelmakeskusteluja, Caroline summaa.

 

Hankkeen oman sivun ja lisätietoa löydät täältä: sotek.fi/omia-polkuja