Xamk X Avittaja ‒ Jeesiä Xamkin opiskelijoille jännittämiseen

Xamk X Avittaja ‒ Jeesiä Xamkin opiskelijoille jännittämiseen

Sotekin Avittaja-palvelu ja Xamk toteuttavat yhteistyössä Kotkassa ikärajattoman ja maksuttoman Avittaja-ryhmän Xamkin opiskelijoille, joiden opiskelua tai muutoin arkea häiritsee sosiaalinen jännittäminen.

Jännitätkö alkavaa työharjoittelua? Tuntuuko esitelmien pitäminen jännityksen takia ahdistavalta? Tai jännittääkö uudet tilanteet ja ihmiset häiritsevän paljon?

 

Tuu mukaan Xamkin opiskelijoille suunnattuun Avittaja-ryhmään, jossa löydetään keinoja jännittävistä tilanteista selviytymiseen, jotta jännittäminen ei enää jatkossa rajoita arkeasi ja sosiaalisissa tilanteissa oleminen helpottuu. Ainoa edellytys tähän ryhmään pääsemiseksi on se, että olet Xamkin opiskelija.

 

Ryhmä kokoontuu aina kello 16.00‒17.30 kahdeksana peräkkäisenä tiistaina 2.4.2024 alkaen. Kokoontumispaikkana on Xamkin Kotkan kampus (osoite: Pääskysentie 1, 48220 Kotka).

 

Ryhmää ohjaa Jenni Lehtinen Sotekin Avittajasta sekä opintopsykologiharjoittelija Maria Pulkkinen.

 

Ilmoittautumiset 21.3.2024 mennessä joko Jennille, jenni.lehtinen@sotek.fi / 044 777 0442 tai Marialle, maria.pulkkinen@xamk.fi / 050 445 0130.

 

Sosiaalinen jännittäminen ilmenee eri tavoin eri ihmisillä. Se on tilanteeseen nähden voimakasta jännittämistä ja ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa, mikä hankaloittaa tilanteessa olemista. Sosiaaliseen jännittämiseen voi liittyä ahdistuksen lisäksi fyysisiä oireita, kuten hikoilua, punastumista, sydämen tykytystä, käsien vapinaa, suun kuivumista ja tuntemuksia vatsassa.

 

Lue lisää: sotek.fi/avittaja