Perustiedot - Sotek-säätiö sr

Perustiedot

Meiltä uusille teille!

Autamme asiakkaitamme löytämään polun kohti omannäköistä työelämää ja vahvistamaan heidän elämänhallintaansa, hyvinvointiaan sekä osallisuuttaan yhteiskunnassa.

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilö osoittaa sormillaan ylöspäin ja katsoo yläviistoon.

 

Tarjoamme työ- ja päivätoimintaympäristöissämme asiakkaillemme matalalla kynnyksellä monipuolista ja parempaa tekemistä, joka edistää työllistymistä, työ- ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä, kasvattaa osaamista ja tuo uutta sisältöä asiakkaan elämään. Hyvinvointipalvelumme ulottuvat parantamaan ihmisten hyvinvointia usealla elämän osa-alueella.

 

Meille saa ja pitää tulla juuri sellaisena kuin on. Meiltä saat yksilöllisen mahdollisuuden ja tuen voimavarojesi ja osaamisesi kasvattamiseen.

 

 • Sotek-säätiö sr on perustettu vuonna 2004.
 • Olemme voittoa tavoittelematon sosiaali- ja hyvinvointialan toimija.
 • Meiltä saat työllistymistä edistäviä sekä työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitäviä ja parantavia valmennus-, kuntoutus-, koulutus- ja ohjauspalveluja sekä muuta alaan liittyvää toimintaa.
 • Palveluidemme kohderyhmiä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret kuin myös organisaatiot.

 

 

Näiden arvojen mukaan toimimme

Jatkuva parantaminen

Teemme aina parhaamme ja kehitämme toimintaa laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Muutoskyky

Kohtaamme muutokset rohkeasti ja suhtaudumme niihin uusia mahdollisuuksia avaavina tilaisuuksina. Vastaamme aina ammattitaidolla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.

 

Ihmisten arvostaminen

Ihmiset ovat toimintamme keskiössä. Aina. Arvostamme erilaisuutta ja rohkeutta avoimeen vuorovaikutukseen.

 

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen

Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen edistävät tasa-arvoista työelämää sekä innovatiivisuutta.

 

 

Laatupolitiikkamme

Arvostamme ihmistä  

Sotekin toiminnan ytimessä on erinomainen asiakas- ja työntekijäkokemus, jota hyödynnämme palvelujen ja palveluympäristöjen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteenamme on, että asiakkaat ja työntekijät haluavat tulla meille.  

  

Johdamme valmentaen ja kehittäen  

Johtomme on sitoutunut valmentavaan työotteeseen ja uudistumishaluisen toimintakulttuurin luomiseen sekä niiden ylläpitämiseen. Johdamme toimintaamme laadunhallintajärjestelmällä, jota kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti. Sitoudumme meille asetettujen vaatimusten täyttämiseen.  

  

Sotek-säätiön laatutavoitteet ovat:  

 • Erinomainen asiakaskokemus (NPS vähintään 30)  
 • Erinomainen työntekijäkokemus (eNPS vähintään 30)
 • Johto on sitoutunut kestävään ja tunnustettuun laatutyöhön (ISO 9001 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä käytössä)

 

 

Organisaatiomme

Kuva, jossa on kerrottu Sotek-säätiön palvelulinjat ja johtoryhmän kokoonpano.

 

Työelämäpalveluiden palvelualue tuottaa työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia ja -taitoja lisääviä ja työllistymistä edistäviä palveluita, joihin keskeisesti sisältyy asiakkaille tarjottava työtoiminta. Työtoiminta auttaa asiakasta valmentautumaan kohti työelämää ja sisältää työ- ja yksilövalmentajien tuen asiakkaalle. Työelämäpalveluiden palvelualue järjestää esimerkiksi tekniikan, kiinteistönhoidon ja kaupan alan työtoimintaa. Palvelualue vastaa työllistymistä edistävistä sosiaalipalveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa, ja tarjoaa asiakkaille työkokeilu- ja palkkatukityömahdollisuuksia. Hankkeiden avulla kehitetään ihmisten osaamista ja hyvinvointia eri tavoin ja edistetään työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä. Työllistymis-, valmentautumis- ja työssäoppimismahdollisuuksien lisäksi Sotek Service ja Goodwill®-kierrätysmyymälät ovat tunnistettuja oppimisympäristöjä, joissa voi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia käytännönläheisesti työelämässä oppien.

 

Goodwill®-palvelualue vastaa Sotek-säätiön ylläpitämien Goodwill-kierrätysmyymälöiden toiminnasta ja kehittämisestä. Palvelualue järjestää kaupan, logistiikan ja verkkokauppa-alan työtoimintaa. Goodwill-myymälät tarjoavat paikallisille työtä etsiville ihmisille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityötä sekä työssäoppimispaikkoja. Sotekin ylläpitämissä myymälöissä on myös mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia.

 

Vammais- ja osallisuuspalveluiden palvelualue tarjoaa työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ylläpitävää ja edistävää työ- ja päivätoimintaa sekä työhönvalmennusta vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille. Kyseisiä palveluja tuotetaan useassa Sotekin yksikössä.

 

Tukipalveluiden palvelualueen vastuulla on säätiön hallinto, talous ja toiminnan kehittäminen talon sisäisten kehityshankkeiden kuin ulkoisia yhteistyösuhteita kehittävien hankkeiden puitteissa. Lisäksi palvelualue vastaa kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityön koordinoinnista.

 

 

Sotek-säätiö sr:n hallitus

 • Jouni Honkanen, pj.
 • Martti Nakari, vpj.
 • Antero Alenius
 • Elina Havukainen
 • Jukka Lindberg
 • Mia Niemi-Aho
 • Ville Virtanen

 

Sotek-säätiö sr:n hallintoneuvosto

 • Riku Pirinen, pj.
 • Tarja Alastalo, vpj.
 • Anne Heimola
 • Auvo Porkka
 • Helena Kalema
 • Ismo Korhonen
 • Johanna Karnaattu
 • Markku Mikkola
 • Miia Kurttila
 • Mikko Pirinen
 • Satu Toivanen
 • Sisko Ukkola-Paronen
Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

Hallinto:
Eteläinen Karjalantie 5 as. 3 48600 Kotka info@sotek.fi


Y-tunnus: 1890839-1


Toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Seuraa meitä somessa