Perustiedot - Sotek-säätiö sr

Perustiedot

Meiltä uusille teille!

Autamme asiakkaitamme löytämään polun kohti omannäköistä työelämää ja vahvistamaan heidän elämänhallintaansa, hyvinvointiaan sekä osallisuuttaan yhteiskunnassa.

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilö osoittaa sormillaan ylöspäin ja katsoo yläviistoon.

 

Tarjoamme työ- ja päivätoimintaympäristöissämme asiakkaillemme matalalla kynnyksellä monipuolista ja parempaa tekemistä, joka edistää työllistymistä, työ- ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä, kasvattaa osaamista ja tuo uutta sisältöä asiakkaan elämään. Hyvinvointipalvelumme ulottuvat parantamaan ihmisten hyvinvointia usealla elämän osa-alueella.

 

Meille saa ja pitää tulla juuri sellaisena kuin on. Meiltä saat yksilöllisen mahdollisuuden ja tuen voimavarojesi ja osaamisesi kasvattamiseen.

 

 • Sotek-säätiö sr on perustettu vuonna 2004.
 • Olemme voittoa tavoittelematon sosiaali- ja hyvinvointialan toimija.
 • Meiltä saat työllistymistä edistäviä sekä työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitäviä ja parantavia valmennus-, kuntoutus-, koulutus- ja ohjauspalveluja sekä muuta alaan liittyvää toimintaa.
 • Palveluidemme kohderyhmiä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret kuin myös organisaatiot.

 

 

Näiden arvojen mukaan toimimme

Jatkuva parantaminen

Teemme aina parhaamme ja kehitämme toimintaa laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Muutoskyky

Kohtaamme muutokset rohkeasti ja suhtaudumme niihin uusia mahdollisuuksia avaavina tilaisuuksina. Vastaamme aina ammattitaidolla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.

 

Ihmisten arvostaminen

Ihmiset ovat toimintamme keskiössä. Aina. Arvostamme erilaisuutta ja rohkeutta avoimeen vuorovaikutukseen.

 

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen

Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen edistävät tasa-arvoista työelämää sekä innovatiivisuutta.

 

 

Laatupolitiikkamme

Arvostamme ihmistä  

Sotekin toiminnan ytimessä on erinomainen asiakas- ja työntekijäkokemus, jota hyödynnämme palvelujen ja palveluympäristöjen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteenamme on, että asiakkaat ja työntekijät haluavat tulla meille.  

  

Johdamme valmentaen ja kehittäen  

Johtomme on sitoutunut valmentavaan työotteeseen ja uudistumishaluisen toimintakulttuurin luomiseen sekä niiden ylläpitämiseen. Johdamme toimintaamme laadunhallintajärjestelmällä, jota kehitämme ja ylläpidämme jatkuvasti. Sitoudumme meille asetettujen vaatimusten täyttämiseen.  

  

Sotek-säätiön laatutavoitteet ovat:  

 • Erinomainen asiakaskokemus (NPS vähintään 30)  
 • Erinomainen työntekijäkokemus (eNPS vähintään 30)
 • Johto on sitoutunut kestävään ja tunnustettuun laatutyöhön (ISO 9001 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä käytössä)

 

 

Organisaatiomme

Kuva, jossa on kerrottu Sotek-säätiön palvelulinjat ja johtoryhmän kokoonpano.

 

Työelämä- ja hyvinvointipalvelut tuottaa työelämävalmiuksia ja -taitoja lisääviä palveluita sekä kehittää projektien avulla uusia palveluja ja toimintamalleja eri asiakaskohderyhmien tukemiseksi. Lisäksi palvelulinja vastaa työllistymistä edistävistä sosiaalipalveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

 

Tekniikka- ja tuotantopalvelut tarjoaa työtoimintaa useassa eri yksikössä ja usealla eri toimialalla. Palvelusisältöön kuuluvat erilaiset alihankintatyöt, kuten metallin- ja puunjalostus ja kokoonpano, sekä remonttipalvelut ja ulkoalueiden hoito. Palvelulinja tarjoaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia aina vajaakuntoisten työtoiminnasta työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön. Työllistymis-, valmentautumis- ja työssäoppimismahdollisuuksien lisäksi Sotek Service, eli Service Kotka ja Service Hamina, sekä Goodwill®-kierrätysmyymälät ovat tunnistettuja oppimisympäristöjä, joissa voi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia käytännönläheisesti työelämässä oppien.

 

Vammaispalvelut tuottaa päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Tarjolla on vammaisten päivätoimintaa, vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaa sekä työhönvalmennusta (avotyö).

 

Kehittämispalvelut vastaa sekä Sotek-säätiön sisäisistä kehityshankkeista että sen yhteistyösuhteita kehittävistä hankkeista.

 

Sotek-säätiö sr:n hallitus

 • Jouni Honkanen, pj.
 • Martti Nakari, vpj.
 • Antero Alenius
 • Anu Salonen
 • Elina Havukainen
 • Jukka Lindberg
 • Ville Virtanen

 

Sotek-säätiö sr:n hallintoneuvosto

 • Riku Pirinen, pj.
 • Tarja Alastalo, vpj.
 • Anne Heimola
 • Auvo Porkka
 • Helena Kalema
 • Ismo Korhonen
 • Markku Mikkola
 • Martti Anttila
 • Miia Kurttila
 • Mikko Pirinen
 • Satu Toivanen
 • Sisko Ukkola-Paronen
Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

Hallinto:
Eteläinen Karjalantie 5 as. 3 48600 Kotka info@sotek.fi


Y-tunnus: 1890839-1


Toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Seuraa meitä somessa