Perustiedot

Meiltä uusille teille!

Autamme asiakkaitamme löytämään polun kohti omannäköistä työelämää ja vahvistamaan heidän elämänhallintaansa, hyvinvointiaan sekä osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Henkilö osoittaa sormillaan ylöspäin ja katsoo yläviistoon.

 

Tarjoamme työ- ja päivätoimintaympäristöissämme asiakkaillemme matalalla kynnyksellä monipuolista ja parempaa tekemistä, joka edistää työllistymistä, työ- ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä, kasvattaa osaamista ja tuo uutta sisältöä asiakkaan elämään. Hyvinvointipalvelumme ulottuvat parantamaan ihmisten hyvinvointia usealla elämän osa-alueella.

 

Meille saa ja pitää tulla juuri sellaisena kuin on. Meiltä saat yksilöllisen mahdollisuuden ja tuen voimavarojesi ja osaamisesi kasvattamiseen.

 

 • Sotek-säätiö sr on perustettu vuonna 2004.
 • Olemme voittoa tavoittelematon sosiaali- ja hyvinvointialan toimija.
 • Meiltä saat työllistymistä edistäviä sekä työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitäviä ja parantavia valmennus-, kuntoutus-, koulutus- ja ohjauspalveluja sekä muuta alaan liittyvää toimintaa.
 • Palveluidemme kohderyhmiä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret kuin myös organisaatiot.

 

Näiden arvojen mukaan toimimme:

Jatkuva parantaminen
Teemme aina parhaamme ja kehitämme toimintaa laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Muutoskyky
Kohtaamme muutokset rohkeasti ja suhtaudumme niihin uusia mahdollisuuksia avaavina tilaisuuksina. Vastaamme aina ammattitaidolla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.

 

Ihmisten arvostaminen
Ihmiset ovat toimintamme keskiössä. Aina. Arvostamme erilaisuutta ja rohkeutta avoimeen vuorovaikutukseen.

 

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen
Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen edistävät tasa-arvoista työelämää sekä innovatiivisuutta.

 

Organisaatiomme

Kuva, jossa on kerrottu Sotek-säätiön palvelulinjat ja johtoryhmän kokoonpano.

 

Työelämä- ja hyvinvointipalvelut tuottaa työelämävalmiuksia ja -taitoja lisääviä palveluita sekä kehittää projektien avulla uusia palveluja ja toimintamalleja eri asiakaskohderyhmien tukemiseksi. Lisäksi palvelulinja vastaa työllistymistä edistävistä sosiaalipalveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

 

Tekniikka- ja tuotantopalvelut tarjoaa työtoimintaa useassa eri yksikössä ja usealla eri toimialalla. Palvelusisältöön kuuluvat erilaiset alihankintatyöt, kuten metallin- ja puunjalostus ja kokoonpano, sekä remonttipalvelut ja ulkoalueiden hoito. Palvelulinja tarjoaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia aina vajaakuntoisten työtoiminnasta työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön. Työllistymis-, valmentautumis- ja työssäoppimismahdollisuuksien lisäksi Sotek Service, eli Service Kotka ja Service Hamina, sekä Goodwill®-kierrätysmyymälät ovat tunnistettuja oppimisympäristöjä, joissa voi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia käytännönläheisesti työelämässä oppien.

 

Vammaispalvelut tuottaa päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Tarjolla on vammaisten päivätoimintaa, vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaa, avotyötä ja tehostettua työhönvalmennusta.

 

Kehittämispalvelut vastaa sekä Sotek-säätiön sisäisistä kehityshankkeista että sen yhteistyösuhteita kehittävistä hankkeista.

 

Sotek-säätiö sr:n hallitus

 • Jouni Honkanen, pj.
 • Martti Nakari, vpj.
 • Antero Alenius
 • Anu Salonen
 • Elina Havukainen
 • Jarmo Rissanen
 • Jukka Lindberg

 

Sotek-säätiö sr:n hallintoneuvosto

 • Riku Pirinen, pj.
 • Tarja Alastalo, vpj.
 • Anne Heimola
 • Helena Kalema
 • Markku Mikkola
 • Martti Anttila
 • Miia Kurttila
 • Mikko Pirinen
 • Satu Toivanen
 • Sisko Ukkola-Paronen
 • Ville Virtanen
Yhteystiedot

Sotek-säätiö sr

Hallinto:
Eteläinen Karjalantie 5 as. 3 48600 Kotka info@sotek.fi


Y-tunnus: 1890839-1


Toimihenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi

Seuraa meitä somessa